Henkilökohtainen budjetointi (HB) on järjestämistapa, jossa vammainen henkilö on keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja räätälöimässä yksilöllisesti tarvitsemansa avun, tuen ja palvelujen kokonaisuutta. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Henkilökohtainen budjetointi (HB-hanke)
Lyhyt kuvaus

Henkilökohtainen budjetointi (HB) on järjestämistapa, jossa vammainen henkilö on keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja räätälöimässä yksilöllisesti tarvitsemansa avun, tuen ja palvelujen kokonaisuutta. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa kartoitetaan aiempien kokeilujen tulokset ja tutkitaan niitä asiakastilastotietoja hyödyntämällä. Tarkoituksena on luoda koko maata koskevat periaatteet ja toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön toteutusta varten. 

Kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda HB-malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin yksilöllisesti sopivalla toteutustavalla. Malli tiivistetään hallituksen esityksen muotoon. 

Toimiaika

8.1.2020–31.12.2021

Toimijat

Mukana on yhdeksän alueellista haketta, joilla on erilaiset tavoitteet HB:n rakentamiseen ja kokeilemiseen omalla alueellaan. Aluehankkeista löytyy lisätietoa alla olevista linkeistä:

THL on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, jossa ovat edustettuina STM, THL, Kuntaliitto, VANE ja vammaisjärjestöt. Alueiden eri toimijat, oppilaitokset, eri alojen asiantuntijat ja järjestöt toimivat hankkeen verkostoissa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Nurmi-Koikkalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Oona Lipponen

Luotu

15.06.2021

Viimeksi muokattu

22.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tavoitteena on Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti lisätä vammaisten henkilöiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista, johon yhtenä keinona toimii suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuva henkilökohtaisen budjetoinnin malli. Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Esityksen tavoitteet kytkeytyvät vammaisyleissopimuksen päämääriin. Erityisesti henkilökohtaisella budjetoinnilla voidaan edistää vammaisyleissopimuksen 19 artiklan toteutumista, missä säädetään vammaisten henkilöiden yhdenvertaisesta oikeudesta elää yhteisössä, jossa heillä on täysimääräinen osallisuus ja yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet. Esityksen tavoitteena on tuottaa henkilökohtainen budjetointi yhdeksi järjestämistavaksi, jolla voidaan osaltaan toteuttaa edellä kuvattuja päämääriä räätälöimällä apua, tukea ja palveluita vammaisen henkilön tarvitsemalla tavalla.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena on rakentaa toimiva, osallistava ja itsemääräämisoikeutta vahvistava henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen malli ja luoda koko maata koskevat periaatteet ja toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön toteutusta varten. Henkilökohtainen budjetointi mahdollistaa palveluiden ja tukitoimien joustavamman käytön.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuloksena tavoitellaan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutuksen vahvistumista. Palvelusuunnitelman merkitys korostuu. Henkilökohtaisella budjetoinnilla tehdyt päätökset mahdollistavat asiakkaalle joustavamman palvelujen käyttämisen. Sosiaalityöntekijälle mahdollistuu tehdä joustavampi ja laajempi päätös asiakkaalle. Tällöin huomioidaan asiakkaan mahdolliset muutokset palvelutarpeissa.

Tuotokset ja tulokset

Aluehankkeissa kehitetään alueille sopivia henkilökohtaisen budjetoinnin tapoja. 

Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa

Aihealueet

Henkilökohtainen budjetointi Vammaispalvelut

Ilmiöt

Osallistuva yksilö