Vammaispalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Omaishoito
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vanhemmuus
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kohdistaa lapsiperheiden omaishoidon tuen arvioinnin sinne missä perhe on jo asikakkaana tai joiden palveluista perhe eniten hyötyy.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu -hankkeella vastataan pandemian aikana syntyneeseen hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamiseen sekä edistetään hoitoon pääsyä perustasolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vammaisasioiden osaamiskeskus keskittää hyvinvointialueiden tasolla vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvän erityisosaamisen, vahvistaa palveluiden integraatiota ja eri ammattilaisten välistä

Themes
Sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Blogikirjoitus
Ingress

Vammaissosiaalityö kohtaa muutoksia, kun uuden vammaispalvelulainsäädännön odotetaan tulevan voimaan samaan aikaan hyvinvointialueuudistuksen kanssa 1.1.2023.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Kuntouttava työtoiminta
Mielenterveyspalvelut
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Siun soten Työkykyohjelman 2020-2022 tavoitteena on yhtenäistää asiakkaan tuetun työllistymisen palvelupolkua Pohjois-Karjalassa 13 kunnan alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Työhönvalmennus
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereiden perustuvaa tuetun työllistämisen työhönvalmennuksen käyttöönottoa pyrittiin lisäämään Siun soten alueella sosiaalipalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Vammaispalvelut
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Länsi-Uudenmaan henkilökohtaisen budjetoinnin avuksi toteutettiin ”Työkirja ammattilaisille” ja asiakkaiden tietoperusteiseksi materiaaliksi ”Opaskirja asiakkaille”. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vaasa
Aihealueet
Vammaispalvelut
Henkilökohtainen budjetointi
Osallisuus
Itsemäärääminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluprosessissa kuvataan asiakkaan palvelupolkua, kun palveluiden järjestämistapana on henkilökohtainen budjetointi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Henkilökohtainen budjetointi
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Vammaispalvelut
Itsemäärääminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilökohtaisen budjetoinnin mallin kehittämistä vammaispalveluihin Pirkanmaalla osana valtakunnallista HB-hanketta. Tavoitteena oli vahvistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, osallis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vaasa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilussa kehitetään ja käyttöönotetaan virtuaalinen kuvapuhelinpalvelu Vaasan kaupungin vammaispalveluissa. Kuvapuhelimen välityksellä tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona, edistetää