Hyteairo - Hyvinvoinnin robotiikka ja tekoäly -ohjelma

Hyteairo verkosto on kaikkien organisaatioiden ja henkilöiden avoin yhteisö.

Verkoston ja ohjelman työtä koordinoi hyteairoHUB. Toimintaa ohjaa hyvinvoinnin AiRo-ratkaisujen keskeisten rahoittajien rahoittajien ja kehittäjien neuvonantajaryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman alkuvaiheessa hyteairoHUBin ja neuvonantajaryhmän toiminnasta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Hyteairo - Hyvinvoinnin robotiikka ja tekoäly -ohjelma
Lyhyt kuvaus

Hyteairo verkosto on kaikkien organisaatioiden ja henkilöiden avoin yhteisö.

Verkoston ja ohjelman työtä koordinoi hyteairoHUB. Toimintaa ohjaa hyvinvoinnin AiRo-ratkaisujen keskeisten rahoittajien rahoittajien ja kehittäjien neuvonantajaryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman alkuvaiheessa hyteairoHUBin ja neuvonantajaryhmän toiminnasta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hyvinvoinnin AiRo-ohjelman tavoitteena on:

 • nopeuttaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa ja toimintaprosesseissa
 • selvittää ja poistaa esteitä ja luoda edellytyksiä tekoälyn ja robotiikan kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla
 • edistää alan AiRo-teknologioiden liiketoimintaa Suomessa ja vientiä.

Ohjelman painopistealueet ovat:

 • Kotona asuminen
 • Hoito ja logistiikka sairaalaympäristössä
 • Lääkehoito ja –huolto
 • Hyvinvointivalmennus ja kuntoutus.
Toimiaika

2018-2020

Toimijat
 • Airo Island
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Business Finland
 • HealthTechFinland ry
 • HUS
 • Kansaneläkelaitos
 • Kuntaliitto
 • Kuntaliitto / Helsingin Kaupunki
 • Kuntaliitto / Eksote
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Oulun yliopisto, Centre for Health and Technology
 • Sotedigi Oy
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
 • Suomen Akatemia
 • Suomen itsenäisyyden rahasto
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Tehy ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Työterveyslaitos
 • Valtiovarainministeriö
 • VTT
 • Yliopistosairaalat (Hyks, Kys, Oys, Tays, Tyks)
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Katja Pulli
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
katja.pulli@thl.fi

Tekijä

Heidi Anttila

Luotu

27.02.2020

Viimeksi muokattu

26.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

HyteAiRo on toimenpideohjelma, joka liittyy seuraaviin strategisiin linjauksiin: 

Terveysalan kasvustrategia

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena 

Sote-tieto hyötykäyttöön strategia

Valtioneuvoston periaatepäätös älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta

Jyväskylän yliopisto/Tekes-hanke:
Tekoäly terveydenhuollossa

Työ- ja elinkeinoministeriön raportti: Suomen tekoälyaika 
– Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi: 
Tavoite ja toimenpidesuositukset

Suomen Akatemia/ROSE-konsortio:
Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus

Päämäärä ja päätavoite

Hyteairo ylläpitää suunnitelmaa kansallisesti tärkeimmistä yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Sekä seuraa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Ohjelman puitteissa verkoston jäsenet voivat tehdä aloitteita uusista toimenpiteistä. HyteairoHUB selvittää mahdollisuuksia ja aktivoi osapuolia toteuttamaan yhdessä ohjelman mukaisia kehityshankkeita.

Ohjelman suunnitteluprosessin yhteydessä tunnistettiin lista keskeisistä toimenpiteistä. Listaa päivitetään tarpeen mukaan jatkuvasti ja erityisesti ohjelman vuosisuunnittelun yhteydessä. Lista tunnistetuista toimenpiteistä ja niiden tilanteista on HyteAirO-ohjelman esitteessä.

Hyteairo-ohjelman esite (julkaistu 24.8.2018)

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Yhteiset tavoitteet robotiikan ja tekoälyn kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla ovat:

 • Tehdään yhdessä samaan suuntaan.
 • Robotiikka ja tekoäly ovat hyödyllistä, luotettavaa ja turvallista.
 • Yrityksille syntyy kasvua ja kansainvälistä menestystä.
Tuotokset ja tulokset

Ohjelmassa seurattiin hyvinvointialan tekoälyn ja robotiikan kypsyystasoa. Kypsyystason sääkartassa on esitetty asiantuntija-arvio AiRon hyödyntämisen yhteistyön toimivuudesta, tietoisuudesta AiRon mahdollisuuksista, markkinoiden ja viennin kehityksestä sekä hyödyntämisen laajuudesta. Seuraavassa on sääkartta joka on päivitetty syyskuulta 2018.

Hyteairo-ohjelman tilanne vuosina 2018-2019 on esitetty kuvailevassa raportissa. 

 

 

Hyteairon logo

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Digitaaliset palvelut Robotiikka ja tekoäly

Ilmiöt

Robotisaatio ja tekoäly Teknologia sulautuu kaikkeen Verkostomainen valta voimistuu