Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluasiakkaiden määrittely sekä ennustemallin kehittäminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ikääntyminen
Palvelutarve
Päätöksenteko
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekoälypohjainen malli ennakoi 60-64 -vuotiaiden tulevaa palveluntarvetta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden kotihoidossa pilotoitiin vuoden 2023 aikana Axitare lääkeautomaattien käyttöä. Lääkeautomaatti on tehokas investointi,​ joka maksaa tulosten mukaan itsensä tehokkaasti takaisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Fysioterapia
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan etäterapia videoyhteydellistä lääkeannostelurobottia hyödyntäen (kuva Evondos Oy).

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Kotihoito
Ikääntyminen
Hoidontarve
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Virtuaalihoitajan pohjana on tekoäly, joka poimii useista eri järjestelmistä tietoa, joiden pohjalta se luo herätteitä ja mahdollistaa näin terveys- ja hyvinvointipoikkeamien varhaisemman havaitsem

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Kotihoito
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaatti varmistaa kotihoidon asiakkaan oikean annostelun ja ohjaa lääkkeiden oikea-aikaisessa ottamisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Robotiikka ja tekoäly
Kotona asuminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan seitsemän teknologiasalkkua ja 20 teknologia esittelylaukkua, jotka sisältävät teknologioita ikäihmisten arjen tukemiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Robotiikka ja tekoäly
Robotit
Lääkehuolto
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hemvårdens klienter testar läkemedelsrobot med vid behovsdispensering. Kotihoidon asikkaat kokeilevat lääkerobottia, jossa annosjärjestelmä jakaa tarvitaessa otettavia lääkkeitä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Vantaa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on muodostaa palvelualuekohtaiset määrittelyt chatbot-ratkaisun käyttömahdollisuuksista, arvioida käytön laajuutta sekä pilotointi kohteita osana neuvontaa- ja asiakasohjausta tuleval

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Robotiikka ja tekoäly
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekoälypohjainen puhebotti, joka osaa auttaa puhelinpalveluun soittavia kansalaisia.​ Botti ymmärtää puhetta, osaa tuottaa synteettistä ääntä, osaa luokitella puheluita ja ohjata asiakkaita.​