Iisisti töihin -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uutta työllistämisen tapaa, jolla parannetaan osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa myös uutta mallia hyödyntävä yritysverkosto, joka tarjoaa työtä kohderyhmälle.

Tutustu Iisisti töihin -hankkeeseen

Hankkeessa on kehitetty opas avuksi osatyökykyisen rekrytoimiseen:

Iisisti töihin – opas osatyökykyisen työllistämiseen työtä muokkaamalla

Seuraa Twitterissä: @IisistiH 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Iisisti töihin
Lyhyt kuvaus

Iisisti töihin -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uutta työllistämisen tapaa, jolla parannetaan osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa myös uutta mallia hyödyntävä yritysverkosto, joka tarjoaa työtä kohderyhmälle.

Tutustu Iisisti töihin -hankkeeseen

Hankkeessa on kehitetty opas avuksi osatyökykyisen rekrytoimiseen:

Iisisti töihin – opas osatyökykyisen työllistämiseen työtä muokkaamalla

Seuraa Twitterissä: @IisistiH 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa yrityksiä tuetaan antamalla heille tietoa osatyökykyisten työllistämisestä. Samalla luodaan myönteistä ilmapiiriä osatyökykyisten palkkaamiseen. Osatyökykyiset ovat voimavara yrityksille ja yhteiskunnalle.

Töitä kaikille työkyvyn mukaan

Iisisti töihin -hankkeessa kumppaniyrityksistä kartoitetaan kohderyhmälle sopivaa työtä, räätälöidään heille uusia työtehtäviä ja monistetaan näitä tehtäviä yrityksen sisällä. Osatyökykyiset saadaan työllistettyä heidän työkyvylleen sopiviin tehtäviin. 

Hankkeessa edistetään asiakkaiden ohjautumista työttömyydestä, kuntoutuksesta ja koulutuksesta työhön.

Hankkeessa tuotetaan myös osatyökykyisten rekrytoinnin tueksi työkalupakki, jonka yritys voi muokata omiin tarpeisiinsa sopivaksi työllistämisen käsikirjaksi.

Toimiaika

Iisisti töihin hankkeen toimiaika on 1.3.2019 - 28.2.2022.

Toimijat

Iisisti töihin -hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeen osatoteuttajana on Kuntoutussäätiö.

Hankkeen kumppaneina ovat aloitusvaiheesta alkaen toimineet:

 • Ammattiopisto Spesia Oy
 • Espoo Catering Oy
 • Lassila Tikanoja Oy
 • Leijona Catering Oy
 • Lidl Suomi Ky
 • Sato Oy 

Iisisti töihin -yritysverkostoon etsitään parhaillaan uusia yrityksiä mukaan:
Tule kehittämään uutta työllistämisen tapaa 

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitetiedostot ja linkit
Kuva
Iisisti töihin -toimintamalli osatyökykyisen työllistämiseen: ota yhteys Iisisti töihin -hankkeeseen - etsitään sopiva työtehtävä - rakennetaan uusi työtehtäviä -tehdään suunnitelma työllistämiseen - rekrytoidaan sopivat osaajat yhteyistyössä - hoidetaan työtehtävä yrityksessä.
Kuva
Iisisti töihin -hankkeen logoryhmä: hanke toteutetaan ESR-rahoituksella yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.
Yhteyshenkilön nimi
Ville Grönberg, projektipäällikkö
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Soila Veltheim

Luotu

20.10.2020

Viimeksi muokattu

25.11.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työnantajille lisää tietoa osatyökykyisten työllistämisestä

Suomessa arvioidaan olevan työttömänä 65 000 osatyökykyistä, jotka haluaisivat olla töissä. Heidän työllistymisensä on kuitenkin hidasta, siksi työmarkkinatilanteen parantamiseksi tarvitaan uudenlaisia toimia. Työnantajilla on tutkitusti kiinnostusta osatyökykyisten ja vammaisten palkkaamiseen. He kuitenkin tarvitsevat lisää tietoa rekrytoinnista, osaamisesta ja palkkaukseen saatavista tuista. Lisäksi työnantajat tarvitsevat toimivaa työnvälitystä sekä apua työtehtävän ja työntekijän kohtauttamiseen.

Taloudellinen kannattavuus, niin yritysten kuin yhteiskunnan näkökulmasta, on tärkeä painopiste Iisisti töihin –hankkeessa.

Hankkeessa hyödynnetään Hollannissa kehitettyä Locus Netwerk -mallia. Locus Netwerk on lopettanut toimintansa Alankomaissa, mutta sen luoman toimintamallin pohjalta kehitetään Suomeen soveltuvaa työllistämismallia.  Se muotoutuu Locus Netwerk -mallin, työnantajayhteistyön kokemusten ja kehittämistyön pohjalta.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli työllistämiseen

Hankkeen toimintamallia pilotoitiin vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 hankkeeseen kutsutaan mukaan uusia kumppaniyrityksiä ja työllisyyspalveluiden toimijoita. Hankkeen loppuvaiheessa toimintamalli kuvataan ja arvioidaan sekä vakiinnutetaan osaksi yrityskumppanien toimintaa.

Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa Iisisti töihin -yritysverkosto. Näin hankkeen päättyessä yrityksillä on käytössään toimintamalli osatyökykyisten ja vammaisten työllistämiseksi. 

Hankkeen aikana on tarkoitus työllistää noin sata henkeä ja luoda uusia työtehtäviä noin kaksisataa. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuemme yrityksiä rekrytointiprosessissa

Iisisti töihin -hankkeessa yrityksiä tuetaan antamalla heille tietoa osatyökykyisten ja vammaisten työllistämisestä. Samalla luomme yhdessä monimuotoista ja myönteistä ilmapiiriä osatyökykyisten palkkaamiseen.

Tuemme ja koulutamme työnantajia toimimaan yhdessä osatyökyisten kanssa, madallamme rekrytointikynnystä ja autamme yrityksiä rekrytoinnissa:

 • rakentamalla yhteistyössä yrityksen kanssa uusia, osatyökykyiselle soveltuvia työtehtäviä
 • tarjoamalla niihin soveltuvia ehdokkaita
 • opastamalla erilaisista taloudellisista kompensaatiomahdollisuuksista osatyökykyisen palkkaamisessa
 • valmentamalla uutta työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä onnistuneen rekrytoinnin mahdollistumiseksi

Hankkeen tuki on maksutonta työnantajalle.

Toiminnan lähtökohtana on, että se on myös taloudellisesti kannattavaa työnantajalle. 

Tuotokset ja tulokset

Iisisti töihin – opas osatyökykyisen työllistämiseen työtä muokkaamalla

Iisisti töissä -hankkeessa on kehitetty opas, jossa perehdytään erityisesti osatyökyisten henkilöiden sujuvaan rekrytointiin ja työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen. Osatyökykyinen henkilö ei ole menettänyt koko työkykyään, vaan hänen kykynsä tehdä töitä riippuu työstä ja sen vaatimuksista. Työnteko onnistuu, kun työtehtävä ja työkyky ovat tasapainossa.

Tutustu oppaaseen

Liitetiedostot ja linkit
Kuva
Iisisti töihin -opas osatyökykyisen työllistämiseen työtä muokkaamalla.
Iisisti töihin -tunnus.

Aihealueet

Osatyökykyisyys Osallisuus Vammaisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö