Osatyökykyisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Verkostot
Kuntoutus
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyverkosto on moniammatillinen konsultaatioryhmä, joka tuottaa uusia näkökulmia ja suosituksia hyvinvointialueen asukkaille, jotka tarvitsevat monialaista konsultaatiota työ- ja toimintakyvyn

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työkyky
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osana monialaista kehittämistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella aloitettiin kehittämään työkyvyn arvioinnin ja tuen palveluita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Aikuissosiaalityö
Kuntoutus
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykykoordinaattorilla on erityisosaamista kuntoutuksen ja työkyvyn tuen asioissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Työllistyminen
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen palvelut ovat tarkoitettu kaikille työikäisille, jotka tarvitsevat sote-keskuksen palveluita työkyvyn ja työllistymisen tueksi ja edistämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Työttömyys
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimillä tarkoitetaan sote-keskuksen ammattilaisia, joiden työtehtäviin kuuluu työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen sekä työllistymisen tukeminen ja edistäminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Mielenterveys
Osallisuus
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

eKlubitalo mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen yhteisön toimintaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työhönvalmennuspalvelumallin tavoitteena on tukea mielenterveyshäiriöihin sairastuneita työelämään jo hoidon aikana, ja näin ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea toipumista työssä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tukea ja edistää osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja työssä pysymistä sekä pilotoida laatuperusteista työhönvalmennusta kehitysvammaisten

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllistyminen
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PALO2 -hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhtenäinen työkykyä ja työllistymistä tukeva toimintamalli, joka perustuu valtakunnalliseen Työkykyohjelmaan ja ns.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Työllistyminen
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työkyky
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä sote-keskuksissa osatyökykyisten tunnistamista sekä heille suunnattua palvelutarjontaa ja perustaa monialaisia työkyvyn tuen tiimejä sekä tarjota laatuperusteista työhönvalmen