Fasilitointi ja osallistuminen

Suodata hakutuloksia
Themes
Fasilitointi ja osallistuminen
Ideointi ja oivalluttaminen
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Keskeneräisyys on aina läsnä niin Innokylässä, laajemmin työelämässä kuin ihan omassa elämässämmekin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Läheiset vaikuttajana- ja Kokemusasiantuntijat vaikuttajana-ryhmässä hyödynnettiin asiakasosallisuutta ja otettiin kohderyhmä mukaan palvelujen kehittämiseen, jotta saadaan arvokasta kokemuksellist

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Verkostot
Yhteistyö
Ilmiöt
Kiertotalouden merkitys kasvaa
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkostokursseilla ruoka-aputoimijoiden verkosto saa tukea ja työvälineitä paikallisen toiminnan ja yhteistyön rakenteiden kehittämiseen. Kurssien sisältö rakentuu koulutuksellisista osiosta, hyvie

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan Koivukylässä kehitettiin lapsiperheiden avointa kohtaamispaikkaa yhdessä eri sektoreiden, perheiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Nuorisotyö
Fasilitointi ja osallistuminen
Yhteiskehittäminen
Yhdenvertaisuus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Miniproggis on osallistavaa budjetointia hyödyntävä tapa kehittää ja saada aikaan yhteistä hyvää nuorten kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun  sijaishuollossa asuvat ja asuneet nuoret sekä sijaissisarukset pääsivät tuottamaan kokemustietoa ja luomaan omia ratkaisuehdotuksiaan lastensuojelun sijaishuoltoa koskeviin haasteis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Liikunta
Ryhmätoiminta
Elinikäinen oppiminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suomen Ladun Luode -hankkeessa kehittämä toiminnallinen ulkopeli. Peliä pelataan ulkona esimerkiksi lähiluonnossa. Pelissä ratkaistaan erilaisia pulmia joukkueittain.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Markkinointi
Viestintä
Fasilitointi ja osallistuminen
Budjetointi
Strategia
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Loimme ainutlaatuisen tavan markkinoida Torniota sen historiaa, kaupunkikulttuuria ja mielenmaisemaa kuvaavan Torneå 1621 -kuosin ja tuoteperheen avulla.

Themes
Fasilitointi ja osallistuminen
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Fasilitaattorin tehtävänä on suunnitella työpajassa hyödynnettäviä menetelmiä, ohjata ryhmätyöskentelyä sekä sparrata ryhmää niin, että kaikkien osallistujien tietotaito tulee parhaalla mahdollisel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Yhdenvertaisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olemme järjestäneet helposti saavutettavissa paikoissa ihmisten arjen kulkureittien varrella englanninkielisiä messuhenkisiä tapahtumia, joissa järjestöt ja muut yhteisöt ovat olleet kertomassa vap