Fasilitointi ja osallistuminen

Suodata hakutuloksia
Themes
Fasilitointi ja osallistuminen
Ideointi ja oivalluttaminen
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Keskeneräisyys on aina läsnä niin Innokylässä, laajemmin työelämässä kuin ihan omassa elämässämmekin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännöillä tuetaan vertaistuen toteutumista ja osallistujalähtöistä vertaiskeskustelua verkkoympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Fasilitointi ja osallistuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

4-osainen työpajasarja auttaa organisaatiota tunnistamaan sopivien työkalujen avulla yrityksen digitaalisten palvelujen haasteita ja mahdollisuuksia sekä muotoilla palvelut pienten kokeilujen kautt

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Elinikäinen oppiminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmenna – perehdytä – opi -valmennuksen tarkoituksena on 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Verkostot
Fasilitointi ja osallistuminen
Johtaminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tietopaketti, jossa tarjotaan perhekeskuksen ja muiden verkostojen johtajille, koordinaattoreille, kehittäjille ja myös verkostojen jäsenille katsaus verkostojen koordinoinnin, fasilitoinnin ja met

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Kemi
Rauma
Pori
Helsinki
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämistyöpajojen tarkoitus oli lisätä tietoisuutta  sosiaalisista innovaatioista ja niiden merkityksestä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Johtaminen
Kotihoito
Asiakaslähtöisyys
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa osallistavat henkilöstötilaisuudet kotihoitoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Fasilitointi ja osallistuminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Perhekeskus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 Vanhemmilta ja nuorilla on kokemuksia, että saatavilla olevat palvelut eivät riittävällä tavalla tue neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja arjen pärjäävyyttä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vaasa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuurihyvinvointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Osallisuus
Demokratia
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelaajan tavoite on auttaa 10 onnetonta hahmoa ongelmillaan. Hahmot sijaitettiin ympäri kaupunkia. QR-koodilla pelaaja pääsi keskustelemaan hahmon kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteisöllisyys
Työhyvinvointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työhyvinvoinnin ja henkilöstön jaksamisen parantaminen yhteisöohjautuvuutta vahvistamalla.