Elämänlaatu

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Elämänlaatu
Ikääntyminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kohdistuu asumispalveluyksiköissä asuvien iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvointiin ja asumisympäristöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsehoito
Elämänlaatu
Elintavat
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli, sen tarkoituksena on lisätä osallistujien hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Toiminta soveltuu laajalle väestöpohjalle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsehoito
Vertaistuki
Elämänlaatu
Osallisuus
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa (ArVo) -toiminnan pilotointi ja jalkauttaminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Elämänlaatu
Vaikuttavuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Henkilökohtainen data
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa kehitetty pilotti Nuorten Matalan yksiköihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Arviointi ja tiedonkeruu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon palvelut alkavat aina arviointijaksolla, joka on määräaikainen ja kestää neljästä kuuteen viikkoa. Jaksolla on tarkoitus arvioida asiakkaan toimintakykyä ja palveluntarvetta yhdessä asia

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Vanhuspalvelut
Asiakastyö
Ikääntyminen
Elämänlaatu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gerontologinen väkivaltatyössä yhdistyy gerontologinen osaaminen sekä väkivaltatyön menetelmät.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vieremä
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Iisalmi
Aihealueet
Kohtaaminen
Eriarvoisuus
Dialogisuus
Asiakasosallisuus
Elämänlaatu
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yksilöllisellä ratkaisukeskeisellä valmennuksella lisätään ymmärrystä erityispiirteistä ja luodaan uusia toimintatapoja/ratkaisuja elämänhallintaan vaikuttaviin haasteisiin omissa toimintaympäristö

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Omaishoito
Ikääntyminen
Elämänlaatu
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystapaaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Elämänlaatu
Vertaistuki
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kipuryhmä on suunniteltu asiakkaille, joilla on kroonista, pitkäaikaista kipua, joka on kestänyt yli 3 kuukautta. Kipuryhmä pyrkii lisäämään tietoa kivusta ja siihen liittyvistä tekijöistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Kanta-Häme
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Uusimaa
Aihealueet
Osallisuus
Itsemäärääminen
Asiakaslähtöisyys
Elämänlaatu
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmä läheisiä ja ammattilaisia auttaa tukea tarvitsevaa henkilöä viestimään toiveistaan ja ajatuksistaan omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä.