Itä-Savon hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Itä-Savon alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä alueella valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Fysioterapia
Vastaanotto
Etäpalvelu

Palliatiivinen hoitajavetoinen moniammatillinen kierto
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Palliatiivinen hoito
Hoidontarve
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Yhdistykset
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus