Etelä-Savossa yhtenäistetään eri toimipisteiden fysioterapeutin suoravastaanoton käytännöt. Lisäksi otetaan käyttöön etävastaanotto ja chat-palvelu. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monikanavainen fysioterapeutin suoravastaanotto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savossa yhtenäistetään eri toimipisteiden fysioterapeutin suoravastaanoton käytännöt. Lisäksi otetaan käyttöön etävastaanotto ja chat-palvelu. 

Toteutuspaikka
Etelä-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Leena Korhonen

Luotu

03.02.2023

Viimeksi muokattu

07.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Etelä-Savon hyvinvointialueella on aiemmin ollut eri toimipisteiden fysioterapeutin suoravastaanotoilla erilaisia käytäntöjä mm. asiakasohjauksessa, kirjaamisessa, arviointitiedon keruussa sekä lääkärin konsultaatiokäytännöissä. Käytössä ei ole ollut etävastaanottoa ja sähköinen ajanvarauskäytäntö on ollut vaihteleva toimipisteittäin. Hankkeen aikana yhtenäistetään fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallit, jotta asiakkaat saavat samanlaista palvelua jokaisessa suoravastaanottoa tarjoavassa toimipisteessä ja palvelusta saadaan kerättyä luotettavaa tietoa vaikuttavuuden mittaamiseksi sekä tiedolla johtamisen tueksi. Lisäksi hankkeessa on alettu kehittää etävastaanottoa, jotta fysioterapeutin suoravastaanottopalvelua voidaan tarjota kaikille alueen asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Etävastaanoton rinnalla kehitetään chat-palvelua sekä sähköistä ajanvarausta.

Toimintaympäristö **

Palvelujen oikea-aikaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että tuki- ja liikuntaelinvaivainen asiakas pääsee suoraan asiantuntevan fysioterapeutin vastaanotolle. Näin kuntoutustoimet päästään aloittamaan viiveettä ja toipuminen voi alkaa. Kun tuki- ja liikuntaelinasiakkaat ohjautuvat suoraan fysioterapeutille lääkärissä käynnin sijaan, vapautuu lääkäriresurssia ja asiakas saa kerralla tarvitsemansa palvelun. Etävastaanoton käyttöönotto lisää merkittävästi palvelujen saatavuutta harvaan asutuilla alueilla ja pienissä kunnissa, joiden terveysasemilla ei ole fysioterapeutin suoravastaanottoa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Fysioterapeutin suoravastaanotto on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville asiakkaille, joilla ei ole kivun tai vaivan taustalla traumaa, eikä vaivaan liity kuumeilua.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin juurruttamiseksi pidetään koko hyvinvointialueen yhteisiä palavereja ja työpajoja, joissa sovitaan yhteisistä käytänteistä. Uusista toimintamalleista tai -välineistä (mm. sovellukset, mittarit) järjestetään koulutusta. Organisaatiossa nimetään suoravastaanoton fysioterapeutit, jotka toimivat yhdyshenkilöinä ja/tai tuutoreina esim. etävastaanoton ja kirjaamisen osalta.

Onnistuneen etävastaanoton toteuttamiseksi tulee terapeuteilla olla käytössään häiriötön ja kaikumaton vastaanottotila sekä asianmukainen tietotekniikka (pöytäkone tai kannettava tietokone, web-kamera, kokouskaiutin sekä kuulokemikrofoni-setti). Etävastaanottoon liittyvä ohjeistus tulee olla perehdytetty hyvin ja niin asiakkaan kuin ammattilaisen ohjeet tulee olla helposti saatavilla. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Fysioterapeutin suoravastaanoton asiakasmäärät ovat nousseet palvelun kehittämisen ja tiedottamisen myötä. Samalla tuki- ja liikuntaelindiagnooseilla lääkärin vastaanotolla käyneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt. TÄHÄN KUVA.

Asiakastyytyväisyys suoravastaanottoon on ollut korkealla tasolle. TÄHÄN lukuja tai/ja kuva. 

Etävastaanoton ja sähköisen asioinnin kehittäminen on vasta alkuvaiheessa, joten sen osalta ei ole vielä tuloksia saatavilla.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä