Palliatiivinen hoitajavetoinen moniammatillinen kierto

Palliatiivinen moniammatillinen tiimi kokoontuu joka torstai käymään läpi palliatiivisen keskuksen hoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä asiat tarvelähtöisesti. Tiimissä on mukana mm. sairaanhoitajia, lääkäri, sairaalapappi, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palliatiivinen hoitajavetoinen moniammatillinen kierto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palliatiivinen moniammatillinen tiimi kokoontuu joka torstai käymään läpi palliatiivisen keskuksen hoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä asiat tarvelähtöisesti. Tiimissä on mukana mm. sairaanhoitajia, lääkäri, sairaalapappi, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti.

Toteutuspaikka
Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Sosteri. Palliatiivinen keskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Sulkava
Savonlinna
Enonkoski
Rantasalmi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Palliatiivisen kierron ammattilaisia

Tekijä

Pia Karttunen

Luotu

01.11.2022

Viimeksi muokattu

28.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Moniammatillisessa hoitajavetoisessa kierrossa käydään läpi palliatiivisen keskuksen hoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä asiat tarvelähtöisesti. Kierron aika ja paikka on aina sama.

Toimintaympäristö **

Toimintamallilla on vaikutusta työntekijöiden työnajankäyttöön, tiedonsiirtymiseen ammattilaisten välillä, tasaiseen asiakkaiden saamaan hoidonlaatuun. Toimintamalli on helposti laajennettavissa koko hyvinvointialueelle ja myös muille erikoisaloille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palliatiivisen hoitolinjauksen saaneet asiakkaat ja asiakkaat, jotka ovat vielä aktiivisen hoidon piirissä, mutta tarvitsevat jo oirehoidon osaamista ja mahdollista toteuttamista sekä seurantaa. Jokaisella asiakkaalla on tieto moniammatillisesta palaverista jossa käsitellään tarvelähtöisesti asiakkaan asioita. Asiakas voi myös tuoda esiin omia ajatuksiaan tai kieltää asioidensa käsittelyn palaverissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palaveri on kiinteä osa ammattilaisen työviikkoa ja se huomioidaan työvuorosuunnittelussa. Toimintamalliin sitoudutaan ja mikäli on estynyt pääsemään paikalle, siitä ilmoitetaan ryhmänvetäjälle. Palaveriin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä joten läsnäolokaan ei ole välttämätöntä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteistyö palliatiivisen keskuksen eri ammattilaisten välillä on tiivistynyt, asiakastyytyväisyys lisääntynyt ja tiedon siirtymiseen liittyneet haasteet vähentyneet. Ymmärrys toisen ammattilaisen työtä kohtaan on lisääntynyt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa eri erikoisaloille. Toimintamallin aloitus vaatii nimetyn henkilön, joka vastaa ryhmän koolle kutsumisesta, asiantuntijoiden mukaanotosta ja palaverin käytännön toteutuksesta. Liian pitkiä palaveriaikoja ja kaikkien potilaiden läpikäymistä (joilla ei ole ollut muutosta edelliseen palaveriin nähden) kannattaa välttää.

Vinkki: eri ammattiryhmien mukaanottamista kannattaa katsoa laajasti, että asiakkaan asiat tulevat huomioiduksi kokonaisvaltaisesti. 

Kansikuva
Palliatiivinen hoitajavetoinen moniammatillinen kierto

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä