https://kainuunpiiri.mll.fi/kumppaneille-ja-ammattilaisille/kehittamistyo-ja-hankkeet/jarjestokainuu20/

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
JärjestöKainuu 2.0 - Hyvinvoinnin tukena
Lyhyt kuvaus

https://kainuunpiiri.mll.fi/kumppaneille-ja-ammattilaisille/kehittamistyo-ja-hankkeet/jarjestokainuu20/

Toimiaika

2017-2020, käynnissä

Toimijat

Hanke on verkostohanke. Hankkeen koordinaatiosta ja johtamisesta vastaa MLL:n Kainuun piiri. Hankeosapuolten kanssa laaditaan kumppanuussopimus tai -sopimuksia, jotta kaikilla hankeosapuolilla on yhteneväinen käsitys työnjaosta, vastuista ja velvollisuuksista.

 

Ohjausryhmä

Hanketta ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmä muodostuu järjestöjen edustajista, kuntien edustajista, Kainuun maakunnan edustajista, Kainuun soten edustajista, hankepäälliköstä ja MLL:n piirin edustajasta.  Ohjausryhmän tehtävänä on myös rakentaa toimiva rakenne järjestöyhteistyöhön kuntien ja kuntayhtymän kanssa. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

 

Johtoryhmä

Hankkeen keskeisenä toteuttajana toimii johtoryhmä. Johtoryhmä muodostuu keskeisimmistä järjestötoimijoista. Edustajina voivat toimia järjestöjen työntekijät sekä hallituksen jäsenet. Johtoryhmä toimii hankehenkilöstön ja hallinnoijan tukena hankkeen toteuttamisessa. Johtoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, ainakin kerran kuukaudessa.

 

Suunnitteluryhmät

Hankkeelle muodostetaan suunnitteluryhmiä kehittämään ja tarvittaessa toteuttamaan hankkeen tavoitteiden mukaisia kehittämistehtäviä, kuten yhteistyörakenne, järjestöstrategia, resursointia jne. Suunnitteluryhmät ovat tehtäväkohtaisia ja niihin kootaan jäsenet asiantuntijuuden perusteella työstettävän asian näkökulmasta. Suunnitteluryhmät toimivat tarpeellisen aja. Suunnitteluryhmä voi verkostoitua paikallisiin, jo olemassa oleviin työryhmiin ja siihen voi kutsua mukaan osallistujia tapauskohtaisesti. Kehittäjä-asiakkaita hyödynnetään tarvittaessa.

 

Hankehenkilöstö

Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää, järjestöagentti ja järjestökoordinaattori. He muodostavat hanketiimin. Hankehenkilöstö vastaa hankkeen etenemisestä tavoitteiden mukaisesti. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Johanna Saarivaara
Yhteyshenkilön organisaatio
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
johanna.saarivaara@mll.fi

Luotu

12.06.2020

Viimeksi muokattu

14.08.2020
Päämäärä ja päätavoite

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen päätavoite on kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hanke koostuu kahdesta osatavoitteesta, joita luotsaa kumpaakin oma työntekijänsä:

1. Järjestöjen osallisuus ja rooli kunnallisessa ja maakunnallisessa hyvinvointityössä

Järjestöt osaksi Kainuun kuntien ja maakunnan hallinnollisia rakenteita ja suunnitelmia

Järjestötoiminta palvelupolkuihin kunta- ja maakuntatasolla

Järjestötyön resursointi ja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

2. Järjestöjen yhteistyö ja kehittäminen

Järjestötiedon kerääminen

Järjestöjen toiminnan kehittäminen ja yhteiset ”tuotteet”

Tiedottaminen järjestöjen toiminnasta ja palveluista

Tuotokset ja tulokset

Hankkeen arviointia on toteutettu hankkeen aikana hankehenkilöstön ja johtoryhmän itsearviointina, ohjausryhmän arviointina sekä keräämällä palautetta tilaisuuksista ja tapahtumista. Hankkeen toimintoja on kehitetty saadun palautteen perusteella. Enimmäkseen saatu palaute on ollut positiivista.

logo_järjestökainuu

Aihealueet

Järjestöt Yhteiskehittäminen Yhteistyö Yhdistykset Maakunnat

Ilmiöt

Alueellinen erilaistuminen