Yhteistyö

Suodata hakutuloksia
Themes
Dialogisuus
Hyvinvointialue
Järjestöt
Verkostot
Yhteistyö
Uutinen
Ingress

Järjestöjen ja julkisen sektorin yhtenä käytännön yhteistyön menetelmänä on viime aikoina perehdytty verkostodialogisuuteen, jossa korostuu monitoimijainen yhdessä ajattelu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Monialaisuus
Lastensuojelu
Yhteistyö
Verkostot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallien tarkoituksena on vahvistaa systeemisen ajattelua ja työotetta, innostaa systeemiseen työskentelyyn sekä koota yhteen alueen systeemisen työn osaajia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ensihoito
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä vastaa hätäkeskuksesta tulevien ensihoitopalvelulle kuuluvien kiireettömien tehtävien ensikontaktista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhteistyö
Yhteisöllisyys
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digi nepsy cafe on POPsoten, tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen Lapset, nuoret ja perheet –kehittämisohjelman pilotti kokeilu, Jossa annetaan asiantuntija alustusten myötä tietoa, halutuista aihei

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Autismi
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhteiskehittäminen
Järjestöt
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tapahtuma neurokirjon lasten vanhemmille, heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Yhteistyö
Turvallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkistuslista toimii muistilistana konsultaatioissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Nuorisotyö
Yhteistyö
Osallisuus
Hyvinvointialue
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan alueella tehty yhdyspintatyö nuorisotyön kentälle; nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorten työpaja toiminta ja ohjaamo työ.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Tiede ja tutkimus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Raporttiin on koottu Kaupin yo:llinnen sotekeskus/Kylse -yhteistoiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia eri näkökulmista tarkastelevia selvityksiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Sijaishuolto
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun ja koulun yhteinen toimintamalli, jossa sijoitetun lapsen ympärille nimetään tiimi lapsen asioissa työskentelevistä ammattilaisista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Palvelutarve
Monialaisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa monialaisesti sekä asiakkaita osallistaen kehitetty lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi -malli.