Yhteistyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteistyö
Palvelupolku
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistetut palvelupolut erikseen määriteltyjen toimijoiden (kunta/järjestö/yhdistys) yhteistyöhön ja jatkosuunnitelma yhteistyön vahvistamiseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Yhteistyö
Diabetes
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Diabeteskeskuksen toimintamalli on vaativaan diabeteksen hoitoon keskittyvä malli, joka tarjoaa alueensa diabetesta sairastaville yhdenvertaista, laadukasta, kattavaa sekä vaikuttavaa hoitoa avosai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Työttömyys
Yhteistyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömalli työttömän terveystarkastuksen ja työ- ja toimintakykyarvion toteuttamiseksi soteyhteistyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiomallin avulla sujuvoitetaan ja lisätään terveysaseman ja aikuissosiaalityön ammattilaisten yhteistyötä potilaiden ja asiakkaiden hoidossa ja palvelussa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivystyksen monikävijöiden tunnistaminen robotiikan avulla sekä yhteydenottopyynnön lähettäminen perusterveydenhuoltoon tarvittaessa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Verkostot
Lastensuojelu
Mielenterveys
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on saada sillattua OT-keskus osaksi pysyviä rakenteita vuonna 2024 siten, että se toimii moniammatillista yhteistyötä koordinoivana sekä vaativien asiakastapausten konsultaatiota tarjoa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Ristijärvi
Paltamo
Kuhmo
Kajaani
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Sotkamo
Aihealueet
RRP
Suun terveydenhuolto
Perhekeskus
Yhteistyö
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuolto liittyy osaksi Kainuun perhekeskusverkostoa, joka koostuu maakunnallisesta perhekeskuksen johtoryhmästä, maakunnallisesta perhekeskuksen työryhmästä sekä kuntakohtaisista perhe

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
RRP
Prosessien kehittäminen
Perhepalvelut
Yhteistyö
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Heikon suun terveydentilan omaaville lapsille tarjotaan Perhetyön NOPSA-palvelua suun terveydenhuollon vastaanotolta, mikäli suun terveydentilaan ei saada parannusta useista suun terveydenhuollon v

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kyseessä on Pohjois-Suomen yhteistyöalueen RRP3-arviointitutkimushanke, jonka hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Muistisairaudet
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sujuvat palvelut -läpimurtovalmennuksen alustava aihe on - Muistisairaan diabeteksen hoito.