Järjestöt

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Vertaistuki
Päihdepalvelut
Järjestöt
Perhehoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Läheisjärjestö yhdessä päihdekuntoutukseen erikoistuneiden lastensuojelulaitosten kanssa toteuttaa alueelle sijoitettujen nuorten vanhemmille vertaistukea verkkoryhmässä, kun vanhemmat asuvat ympär

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Järjestöt
Toimintakyky
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyöjärjestöille on olemassa toimintamallit ja alusta yhteistyölle, joiden avulla järjestöt voivat yhä aktiivisemmin osallistua ikääntyneiden palvelujen tuottamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kumppanuuspöytien tavoitteena on toimia yhteistyökanavana järjestöjen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännöillä tuetaan vertaistuen toteutumista ja osallistujalähtöistä vertaiskeskustelua verkkoympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esitys kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamalliksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella yhteistyössä hyvinvointialueen hyte-tulosryhmän kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllisen toiminnan kanssa on osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Perhekeskus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita Pirkanmaan verkostomaisessa perhekeskuksessa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Nuorisotyö
Tukihenkilötoiminta
Järjestöt
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tuen portaat pohjautuvat THL:n varhaisen tuen portaisiin 1) varhainen ennaltaehkäisevä tuki (vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta) 2) varhainen hoito (ammatillinen tukihenkilösuhde) 3)

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämän toimintamallin mukaisesti käynnistettiin avustusperusteinen yhteistyö Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Toimintamallia kehitetään kokemuksen perusteella tuleviksi vuosiksi.