Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Salla
Aihealueet
Kirjastot
Ikääntyminen
Haja-asutusalue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalaisopiston jo olemassa oleviin kyläkäsityöryhmiin tuupataan kirjasto mukaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Neuvonta
Osallisuus
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta on matalan kynnyksen palvelu, josta lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea arkeen yhdellä yhteydenotolla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, amma

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rusko
Aihealueet
Vanhemmuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ruskon nanny -palvelu tarkoittaa kotiin lainattavaa kokenutta kasvatusalan ammattilaista, joka auttaa ruskolaisia pikkulapsiperheitä kasvatusasioissa sekä tavallisimmissa perhe-elämän pulmissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Itsemäärääminen
Elämänlaatu
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueellinen asiakaskehittäjäryhmä-toiminta vastaa organisaation tarpeeseen saada palveluiden käyttäjien näkökulmia palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen laajaltakin maantieteelliseltä alueelta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Koulut
Nuorisotyö
Aluekehitys
Suunnittelu ja visiointi
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohti kaikkien kaupunkia!

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Turvallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Eriarvoisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sydänpysähdys on aikakriittinen hätätilanne. Nopeasti aloitettu peruselvytys ja sydäniskurin käyttö parantavat autettavan selviytymismahdollisuuksia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Osallisuus
Asukas
Yhteiskehittäminen
Budjetointi
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli torjuu segregaatiota. Lähiön asukkaat toteuttavat määrärahalla alueellisen, konkreettisen kehittämistoimen, jonka sisällön he päättävät itse.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Paikkatieto
Eriarvoisuus
Ympäristöterveydenhuolto
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

StrateGIS-menetelmällä voidaan mallintaa kartalle rakennetun ympäristön hyvinvointitekijät.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.