Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvnivointialueuudistuksen myötä Pohteen alueen tasavertaisen palveluiden saatavuuden vuoksi alueelle haluttiin kehittää yhtenäiset etäkonsultaatiomallit mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Päivystys
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialuemuutoksen myötä Pohteen virka-ajan ulkopuolisten palveluiden siirtäminen 116117 päivystysapupuhelimelle alueella aikaisemmin itsetuotetuista puhelinpalveluista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Yhdenvertaisuus
Palvelutarve
Kotihoito
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertaisuuden edistäminen,  palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen sekä palveluiden oikea ja tarpeenmukainen kohdentuminen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Yhdenvertaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Soveltamisohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa palveluiden myöntämistä ja tarkentaa palveluiden myöntämisen perusteita sekä toimia palveluita myöntävän ammattilaisen työn tukena. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Osaaminen
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Opiskelijat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon työntekijälle perehdytyksen työväline ja osaamisen tuki. 

Kootusti tieto / tiedonlähteille ohjaus. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Ikääntyminen
Yhdenvertaisuus
Saavutettavuus
Teatteri
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten kulttuuripolku - Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille suurella sydämellä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Salla
Aihealueet
Kirjastot
Ikääntyminen
Haja-asutusalue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalaisopiston jo olemassa oleviin kyläkäsityöryhmiin tuupataan kirjasto mukaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laitelogistiikan toimintamalli, jonka avulla kotihoidon käytössä olevat teknologiset apuvälineet siirtyvät  kotihoidon digitaalisesta palvelutoiminnan keskuksesta (DPK) rinkeihin, ringeistä  asiakk

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Neuvonta
Osallisuus
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta on matalan kynnyksen palvelu, josta lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea arkeen yhdellä yhteydenotolla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, amma