Maakunnat

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Maakunnat
Osallisuus
Markkinointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalan 300 -juhlavuotta vietettiin Hyvä työ -kampanjan merkeissä, tavoitteena vähentää yksinäisyyttä koko maakunnassa hyvien tekojen avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Hyvinvointialue
Maakunnat
Kunnat
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kehitetään maakunnan tai hyvinvointialueen käyttöön yhteinen hyvinvointikäsite, joka kuvaa kansantajuisesti ihmisen arkea ja elämää sekä kokonaisuutena että osa-alueittain.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Ikääntyminen
Arviointi
Maakunnat
Johtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto Siun sotessa ikäihmisten palvelualueella kotihoidossa, asumisessa ja asiakasohjauksessa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Järjestöt
Verkostot
Yhteistyö
Osallisuus
Maakunnat
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöjen keskinäisen yhteistyöverkoston perustaminen lähtökohtana järjestöjen omat tarpeet ja tavoitteet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Järjestöt
Kumppanuus
Maakunnat
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa toimiva yhteistyöryhmä, jonka kautta perustettava hyvinvointialue (aikaisemmin sote-maakunta) ja alueen järjestöt kehittävät yhteistyönsä rakenteit

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeen päämääränä on vähentää iäkkäiden kaatumistapaturmien esiintyvyyttä tarjoamalla tieteelliseen tietoon ja kokeiltuihin käytäntöihin perustuvia kaatumisten ehkäisyn toimenpiteitä ja toimintam

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Yhdistysten, kuntien ja maakunnan verkostoyhteistyöllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä - kohtaamisia, verkostoitumista ja kouluttautumista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Järjestöt
Maakunnat
Verkostot
Kunnat
Yhdistykset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta koostuu alueen yhdistyksiä ja järjestöjä edustavista jäsenistä ja julkista sektoria edustavista asiantuntijajäsenistä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kokonaisuuteen on kerätty toimintamalleja, jotka kuvaavat esimerkiksi kunta-järjestöyhteistyön ohjeita ja palvelujen kartoitusta.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kokonaisuuteen on kerätty esimerkkejä järjestöyhteistyön rakenteista.