Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa)

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa)
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KaRa-hankkeen kehittämistyön tavoitteena on valmistautua Kainuussa sote-uudistukseen, kehittää johtamista ja ohjausta selkiyttämällä sote-palvelujen järjestämistehtävää sekä kehittämällä järjestämistehtävään liittyen tiedolla johtamista. Toimintatapojen ja -prosessien uudistamiseen ja yhtenäistämiseen pyritään digitaalisia välineitä hyödyntäen. Hankkeeseen sisällytetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämistyöt.

Toimiaika

Hanke toteutetaan 1.8.2020 - 31.12.2021.

Toimijat

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun soten johto ja eri ammattilaiset

Kainuun kansalais- ja potilasjärjestöt

Kainuun vanhus- ja vammaisneuvostot

Kehittäjäasiakkaat

Kainuulaiset asukkaat

Kansallinen tuki: STM, DigiFinland Oy, THL, AVI

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Kristiina Taskinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kristiina.taskinen@kainuu.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

09.12.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kainuussa ollaan toimittu vuodesta 2005 lähtien sotetoiminnassa yhtenä rekisterinpitäjänä, ensin vv. 2005 - 2012 Kainuun hallintokokeilussa ja v. 2013 lähtien Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymänä. Kainuun sote tuottaa Kainuun seitsemän kunnan (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo  ja Suomussalmi) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, Puolanka on osa-jäsenenä tuottaen itse perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 

Soteuudistukseen ollaan Kainuussa valmistautumassa kahdella hankkeella: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen – osa I Helposti lähelläsi (HELLÄ) ja Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hankkeilla. Valmistelussa hyödynnetään edellistä Kainuun maakunta- ja soteuudistusvalmistelua.

Päämäärä ja päätavoite

KaRa-hankkeen kehittämistyön päämäärä ja päätavoite on valmistautua Kainuussa sote-uudistukseen. Tavoitteena on kehittää johtamista ja ohjausta, selkiyttää sote-palvelujen järjestämistehtävää sekä kehittää organisaatiossa tiedolla johtamista kokonaisuutena ja järjestämistehtävään liittyen.

Lisäksi toimintatapojen ja -prosessien uudistamista tuetaan digitaalisia työvälineitä ja ratkaisuja kehittämällä ja käyttöönottamalla niin asiakkaiden kuin työntekijöiden käyttöön. Hankkeeseen sisällytetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämistyöt.

KaRa koostuu neljästä osa-alueesta. 

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio -osaan (Osa-alue 1) sisältyvät Kainuun maakunnan vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja Rakenneuudistus-hankkeen hankekoordinaatio ja -hallinto.

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen osa (Osa-alue 2) koostuu neljästä työpaketista, jotka ovat: Työpaketti 1 Järjestämistehtävän selkiyttäminen ja järjestäjän tietotarpeet, Työpaketti 2 Tietojohtamisen kyvykkyyden kehittäminen, Työpaketti 3 Tietojohtamista tukevat työvälineet ja Työpaketti 4 Tiedolla johtamisen pilotti. 

Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (Osa-alue 3) koostuu samoin neljästä työpaketista: Työpaketti 1 Asukkaan sähköiset asiointipalvelut, Työpaketti 2 Työntekijän digitaaliset työvälineet, Työpaketti 3 Tiedon laadun parantaminen ja Työpaketti 4 Kyberturvallisuuden parantaminen.

Osa-alue 4 käsittää yhteistyöaluetasoisen tai muun maakuntien yhteisen kehittämisen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Osa-alue 1:n tavoitteena on valmistella, uudistaa ja tehostaa Kainuun maakunnan alueellista sote-palvelujen tulevaisuuden järjestämistä. Kainuun osalta tässä ollaan jo pitkällä, koska Kainuussa on tuotettu sote-palvelut maakunnallisesti / alueellisesti jo vuodesta 2005 lähtien: ensin Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vuosina 2005 – 2012 ja vuodesta 2013 lähtien nykyisessä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Toisena tavoitteena tässä osassa on koordinoida ja hallinnoida hanketta siten, että asetettuihin tavoitteisiin ja tuloksiin päästään aikataulussa. Pelastustoimen uudistaminen sen siirtyessä maakunnan tehtäväksi sisällytetään tähän osaan, uudistamiseen liittyvät tehtävät tehdään yhdessä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa. Osa-alueen kehitystyössä huomioidaan lainsäädäntö ja noudatetaan kolmeen osaan vaiheistamista (ennen hallituksen esitystä, hallituksen esityksen jälkeen ja lakien hyväksymisen jälkeen valmisteltavat asiat) niissä tehtävissä, missä se on tarpeen eli Pelastuslaitoksen ja Puolangan kunnan osalta.

Osa-alue 2:n tavoitteet liittyvät vahvasti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Järjestämistehtävän selkiyttämisen pyrkimyksenä on edistää ja tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän tehtävää Kainuussa. Tähän liittyen tavoitteena on selvittää tehtävässä tarvittavat tiedot, mistä tiedot saadaan ja miten niitä hyödynnetään tietojohtamisessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää organisaation tietojohtamisen kyvykkyyttä ja nostaa sitä uudelle tasolle. Edellä mainittuja tavoitteita tuetaan mm. tietojohtamista tukevien työvälineiden käyttöönotolla.

Osa-alue 3:n tavoitteena on toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla Kainuussa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tavoitteena on kehittää sekä asukkaan sähköisiä asiointipalveluita että työntekijän digitaalisia työvälineitä kehittämällä ja yhtenäistämällä samalla toimintatapoja ja -prosesseja. Tavoitteena on myös tiedon laadun parantaminen ja osaamisen vahvistaminen liittyen kirjauskäytäntöihin sekä kyberturvallisuuden parantaminen.

Osa-alue 4:ssä ollaan mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelussa: Ydinyksikön perustaminen ja osaamiskeskusten luominen.

 

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa