Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä. 

Meijän kyvyt käyttöon -hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella työttömien osatyökykyisten ja vammaisten kanssa toimivat ammattilaiset.  Hankkeen toiminta-aika ajoittuu tammikuusta 2021 vuoden 2022 loppuun ja se on osa kansallista Työkykyohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen.  Lisäksi hankkeessa vahvistetaan osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuutta.

Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen -malli, jonka mukaan toimintaa ohjataan ja kehitetään Keski-Suomen alueella monialaisesti. Tämän lisäksi palvelupolkuja hankkeen kohderyhmien kohdalta selkeytetään ja tukea sekä osallisuutta vahvistetaan.

Asiakasosallisuutta hyödynnetään kehittämistyön aikana. Hankkeen pääasialliset toimijat ovat työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut sekä järjestöt. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen hankkeiden kanssa.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Administrator
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Administrator
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Administrator
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Administrator
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Administrator