Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä. 

Meijän kyvyt käyttöon -hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella työttömien osatyökykyisten ja vammaisten kanssa toimivat ammattilaiset.  Hankkeen toiminta-aika ajoittuu tammikuusta 2021 vuoden 2022 loppuun ja se on osa kansallista Työkykyohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen.  Lisäksi hankkeessa vahvistetaan osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuutta.

Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen -malli, jonka mukaan toimintaa ohjataan ja kehitetään Keski-Suomen alueella monialaisesti. Tämän lisäksi palvelupolkuja hankkeen kohderyhmien kohdalta selkeytetään ja tukea sekä osallisuutta vahvistetaan.

Asiakasosallisuutta hyödynnetään kehittämistyön aikana. Hankkeen pääasialliset toimijat ovat työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut sekä järjestöt. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen hankkeiden kanssa.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Asiakasvastaava
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Työttömyys

Kansikuva
Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Asiakaslähtöisyys
Integraatio

Meijän kyvyt käyttöön -hanke - Kuntouttavan työtoiminnan palvelukuvaus
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työkyky

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - kansikuva
Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Kehitysvammaisuus

Sosiaalihuoltolain mukainen työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Verkostot

Työkyvyn tuen tiimi
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Asiakassegmentointi
Työkyky