Meijän kyvyt käyttöon -hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella osatyökykyisten ja vammaisten kanssa toimivat ammattilaiset. Hankkeen toiminta-aika on 2021–2022 ja se on osa hallitusohjelman kansallista Työkykyohjelmaa. Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä. 

Hankkeen tavoitteena on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen. Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, selkeytetään palvelupolkuja, lisätään asiakasosallisuutta sekä vahvistetaan osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuutta moniammatillisesti.

Hankkeen toimijoita ovat mm. työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut ja järjestöt sekä muut hankkeet.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Asiakasvastaava
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Työttömyys

Kansikuva
Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Asiakaslähtöisyys
Integraatio

Meijän kyvyt käyttöön -hanke - Kuntouttavan työtoiminnan palvelukuvaus
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus

Meijän kyvyt käyttöön  - Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmmenus
Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työkyky

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - kansikuva
Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Kehitysvammaisuus

Sosiaalihuoltolain mukainen työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Verkostot

Työkyvyn tuen tiimi
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Asiakassegmentointi
Työkyky