Läpimurtotyöskentelyssä useammasta eri työyhteisöstä kootut kehittämistiimit kehittävät yhdessä omaa toimintaansa. Keskeistä on se, että henkilöstö on alusta alkaen mukana kehittämisessä. Lisäarvoa tuo myös vertaisoppiminen, kun kokemuksia jaetaan tiimien välillä. Läpimurtotyöskentely poikkeaa hankemaisesta kehittämisestä siinä, että uutta toimintatapaa tai mallia ei kehitetä erillisessä projektissa vaan omaa työtä tutkimalla, ideoimalla ja kokeilemalla käytännössä arjen muutoksia. Läpimurtotyöskentelyyn osallistuville tiimeille asetetaan selkeät tavoitteet, mutta ei tiukasti sidota käsiä keinojen suhteen. Kehittäminen on systemaattista ja noudattaa Lean-oppeja ja (Clinical) Microsystems ajattelua. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Läpimurtotyöskentely sote-kehittämisessä
Lyhyt kuvaus

Läpimurtotyöskentelyssä useammasta eri työyhteisöstä kootut kehittämistiimit kehittävät yhdessä omaa toimintaansa. Keskeistä on se, että henkilöstö on alusta alkaen mukana kehittämisessä. Lisäarvoa tuo myös vertaisoppiminen, kun kokemuksia jaetaan tiimien välillä. Läpimurtotyöskentely poikkeaa hankemaisesta kehittämisestä siinä, että uutta toimintatapaa tai mallia ei kehitetä erillisessä projektissa vaan omaa työtä tutkimalla, ideoimalla ja kokeilemalla käytännössä arjen muutoksia. Läpimurtotyöskentelyyn osallistuville tiimeille asetetaan selkeät tavoitteet, mutta ei tiukasti sidota käsiä keinojen suhteen. Kehittäminen on systemaattista ja noudattaa Lean-oppeja ja (Clinical) Microsystems ajattelua. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tässä on koottuna tietoja läpimurtotyöskentelystä. 

Toimiaika

Tämä kokonaisuus koostuu 

a) artikkeleja ja työkirja toteuttajille

b) aiempien hankkeiden tuotokset ja raportit

c) Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman Hyvä vastaanotto 2.0 loppuraportit

d) Kestävän kasvun ohjelman (RRP) läpimurtotyöskentelyn loppuraportit

Nämä materiaalit löytyvät kokonaisuuden työpöydältä.

 

Kansallisen saatavuuspäivän 9.11.2022 materiaalit ja löytyvät Innokylästä 

Toimijat

THL koordinoi kokonaisuutta. Osallistujat tulevat sote-organisaatioista eri puolilta maata. Valmentajaverkosto tukee tiimejä kehittämisessä. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Anu Vähäniemi
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anu.vahaniemi@thl.fi

Tekijä

Tuula Heinänen

Luotu

01.03.2022

Viimeksi muokattu

30.01.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Läpimurtotyöskentelyllä tuetaan strategisten tavoitteiden mukaista toimintaa. Lähtökohtaisesti organisaation johto asettaa osallistujille tavoitteet ja mahdollistaa sen myötä myös ajan käyttämisen kehittämiseen. Läpimurtovalmennuksessa tiimit ja työyhteisöt oppivat myös systemaattista kehittämistä ja heidän kyvykkyytensä muutoksiin paranee. 

Päämäärä ja päätavoite

Ensi sijassa tavoitellaan mitattavia tuloksia (esim. saatavuuden osalta odotusaikojen lyhenemistä). 

Toinen keskeinen tavoite liittyy tiimien oppimiseen ja kehittämiskyvykkyyteen. 

Tuotokset ja tulokset

Aiempien hankkeiden raportit (linkit)

Tässä osiossa löytyy läpimurtotyöskentelyyn ja valmennuksiin osallistuneiden tiimien loppuraportit (ja posterit). (linkit)

Myöhemmin haavoittuvien asiakasryhmien palvelujen kehittämiseen osallistuneiden tiimien raportit (vuosina 2023-26).