Lyhyt kuvaus

Läpimurtotyöskentelyssä useammasta eri työyhteisöstä kootut kehittämistiimit kehittävät yhdessä omaa toimintaansa. Keskeistä on se, että henkilöstö on alusta alkaen mukana kehittämisessä. Lisäarvoa tuo myös vertaisoppiminen, kun kokemuksia jaetaan tiimien välillä. Läpimurtotyöskentely poikkeaa hankemaisesta kehittämisestä siinä, että uutta toimintatapaa tai mallia ei kehitetä erillisessä projektissa vaan omaa työtä tutkimalla, ideoimalla ja kokeilemalla käytännössä arjen muutoksia. Läpimurtotyöskentelyyn osallistuville tiimeille asetetaan selkeät tavoitteet, mutta ei tiukasti sidota käsiä keinojen suhteen. Kehittäminen on systemaattista ja noudattaa Lean-oppeja ja (Clinical) Microsystems ajattelua. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator