Miesten vuoro on työmalli nuorten miesten kohtaamiseen ja keskustelun avaamiseen miehuuteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista.

Miesten vuoro pähkinänkuoressa:

  1. Työkalupakki ohjaajalle, jolla voi rakentaa omaan työyhteisöönsä räätälöidyn nuorten miesten vertaisryhmän.
  2. Ideapankki, jolla avata keskustelu ihmissuhteisiin, miehuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista.
  3. Erityisesti se on tapa kohdata miehiä heitä koskevaan keskusteluun.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Miesten vuoro -työmalli (Niko-97-hanke)
Lyhyt kuvaus

Miesten vuoro on työmalli nuorten miesten kohtaamiseen ja keskustelun avaamiseen miehuuteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista.

Miesten vuoro pähkinänkuoressa:

  1. Työkalupakki ohjaajalle, jolla voi rakentaa omaan työyhteisöönsä räätälöidyn nuorten miesten vertaisryhmän.
  2. Ideapankki, jolla avata keskustelu ihmissuhteisiin, miehuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista.
  3. Erityisesti se on tapa kohdata miehiä heitä koskevaan keskusteluun.
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Nuorilla miehillä on tarve keskustella ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä asioista, mutta hyvin vähän laadukkaita paikkoja sen tekemiseen​​. 40 prosentille 23-vuotiaista suomalaisista on enemmän tai vähemmän epäselvää keitä he ovat ja mihin suuntaan elämässä on etenemässä​​.

Tarvitaan aika ja paikka, jossa voi esittää kysymyksiä, saada vastauksia ja osallistua keskusteluun – paikka, jossa opetella tunnistamaan ja sanoittamaan tunteita sekä konkreettisesti harjoitella sosiaalisia taitoja. Tila, jossa puhua vertaistensa kanssa turvallisesti seksuaalisuudesta, seksistä, miehuudesta sekä oman paikkansa löytämisestä yhteiskunnassa miehenä.

Toimiaika

Hanke päättynyt (toimiaika 2018-2020).

Toimijat

Hankkeessa työskenteli Kohtaus ry:n ja Metropolian henkilökuntaa sekä opiskelijoita. Fasilitoijina toimivat Hemmo Rättyä Kohtaus ry:ltä ja Jukka Oksanen Metropolia AMK:sta.

Hankkeen tukena toimivassa ohjausryhmässä oli lisäksi asiantuntijoita Helsingin Poikien TaloltaTHL:ltä ja Väestöliitosta. Lisäksi teimme tiivistä yhteistyötä Oulun Poikien Talon kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Jukka Oksanen
Yhteyshenkilön organisaatio
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
jukka.oksanen@metropolia.fi

Tekijä

Jukka Oksanen

Luotu

03.11.2020

Viimeksi muokattu

27.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeen kohderyhmänä on nuoret (18-29 vuotiaat) syrjäytymisvaarassa olevat miehet pääkaupunki- ja Oulun seudulla, jotka ovat opiskelun ja työelämän ulkopuolella, työttöminä tai eläkkeellä tai heidän opintonsa ovat vaarassa keskeytyä. Miehillä on heikot seksuaaliterveystiedot sekä sosiaaliset ja tunnetaidot. He kärsivät yksinäisyydestä, eristäytyneisyydestä ja mielenterveysongelmista. Pohjautuu SELI -toimintaohjelman tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeessa vahvistetaan pääkaupunkiseudun ja oululaisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten seksuaaliterveyttä osallistavan pienryhmätoiminnan avulla. Miehet saavat ryhmissä mahdollisuuden opetella sosiaalisia taitoja sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi he saavat tietoa seksuaalisuudesta ja tunnistavat seksuaalioikeutensa.

Päämääränä on kaventaa terveyseroja vahvistamalla syrjäytymisuhan alla olevien nuorten miesten seksuaaliterveystietoja, sosiaalisia taitoja sekä kykyä tunnistaa ja sanoittaa tunteita ja tarpeita.

Hankkeen menetelmä on fasilitoitu, osallistava ja matalakynnyksinen pienryhmätoiminta, josta luodaan avoimesti kaikille saatavilla oleva työmalli (https://miestenvuoro.metropolia.fi/). Lisäksi hyödynnetään yksilöllistä tukea ja opastusta sekä tarvittaessa tukipalveluihin ohjausta.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Miesten vuoro -työmalli: https://miestenvuoro.metropolia.fi/

Tuotokset ja tulokset

Artikkeleita:

Jouhki M-R, Oksanen J, Sinisaari-Eskelinen M. (2020). Nuorten miesten seksuaaliterveys kuntoon! Kätilölehti, 6, 24-26.

Opinnäytetöitä:

Ahto, J., Laakkonen J., Seppälä K. (2019). Nuorten miesten seksuaaliterveyspalvelut: Pääkaupunkiseudun ja Oulun seksuaaliterveyspalveluiden kartoitus ja kuvaus. AMK -opinnäytetyö. Verkossa saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121025802

Alin, K. & Heikkilä, E. (2019). Seksitaudit ja raskauden ehkäisy – Nuoren miehen käsikirja. AMK-opinnäytetyö. Verkossa saatavilla: www.theseus.fi/handle/10024/266088

Leppäsalo, T.-R. & Tötterström, E. (2019). Kokemuksia fasilitoinnista : Niko-97-hankkeen fasilitaattorien haastattelu. AMK-opinnäytetyö. Verkossa saatavilla: www.theseus.fi/handle/10024/267353

Leppänen, S. & Rautala, P. (2019). Niko-97 – Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten seksuaalitietouden lisääminen ja edistäminen. AMK-opinnäytetyö. Verkossa saatavilla: www.theseus.fi/handle/10024/170702

Marila, I. & Pajuniemi, M. (2019). Mielenterveyden vaikutus ihmissuhteisiin. Nuorten miesten kokemuksia. AMK-opinnäytetyö. Verkossa saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/264534

Nylund, P. & Salonen, E. (2020). Psykososiaaliset tekijät seurustelusuhteissa. AMK-opinnäytetyö. Verkossa saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/335209

 

Liitetiedostot ja linkit