Päijät-Sote: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hanke

Tavoittelemme asiakaslähtöisiä, osallistavia ja oikea-aikaisia kotona asumista tukevia palveluita. Nykyistä paremmin kohdennetun ja asiakaslähtöisemmän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen turvin pyrimme tukemaan ikääntyneiden turvallista kotona asumista vähenevistä henkilöresursseista huolimatta. Lisäksi pyrimme turvaamaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden. 

Kokonaisuus sisältää kuusi projektikokonaisuutta:

1) Kotihoidon työn tekemisen mallin kehittäminen

2) Geriatristen asiakkaiden palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittäminen

3) Kotiarviointimallin kehittäminen

4) Muistisairaan asiakkaan kotiutuksen kehittäminen

5) Monimuotoisen ja koordinoidun oppisopimusmallin kehittäminen

6) Asiakkaan ja omaisten osallisuuden vahvistaminen.  

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Ikääntyminen
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Arviointi
Kotihoito
Kuntoutus
Toimintakyky
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Oppisopimus
Kotihoito
Asumispalvelut
Kuntoutus