Saattohoitopassi – osaamista ja varmuutta elämän loppuvaiheen hoitoon

Saattohoitopassi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokouluissa käytävä maksuton täydennyskoulutus. Kurssi kattaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusasiat. Se koostuu seitsemästä osiosta ja verkkotentistä ja vastaa laajuudeltaan yhtä opintopistettä. Kurssista saa todistuksen. 

Saattohoitopassin voi suorittaa suomeksi ja ruotsiksi, ja sen voi tehdä oman aikataulun mukaan.

THL:n verkkokoulut
Saattohoitopassi THL:n sivuilla

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Saattohoitopassi – osaamista ja varmuutta elämän loppuvaiheen hoitoon
Lyhyt kuvaus

Saattohoitopassi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokouluissa käytävä maksuton täydennyskoulutus. Kurssi kattaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusasiat. Se koostuu seitsemästä osiosta ja verkkotentistä ja vastaa laajuudeltaan yhtä opintopistettä. Kurssista saa todistuksen. 

Saattohoitopassin voi suorittaa suomeksi ja ruotsiksi, ja sen voi tehdä oman aikataulun mukaan.

THL:n verkkokoulut
Saattohoitopassi THL:n sivuilla

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kurssin tavoitteena on vahvistaa palliatiivisen hoidon perustason yksiköissä työskentelevien ammattilaisten osaamista ja siten parantaa elämän loppuvaiheen hoidon laatua.

Saattohoitopassi-täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät palliatiivisen hoidon perustasolla. Sillä tarkoitetaan yksiköitä, jotka eivät ole erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon, mutta joissa hoidetaan elämän loppuvaiheen hoitoa tarvitsevia asukkaita, asiakkaita tai potilaita. Kurssi sopii myös sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto-opiskelijoille. 

Palliatiivisen hoidon osaamista tarvitaan lähes kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa:

 • iäkkäiden asumispalveluissa
 • kotihoidossa
 • sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla
 • päivystyksessä ja ensihoidossa. 

Saattohoitopassi vastaa palliatiivisen hoidon uusimpia suosituksia. Tarkoituksena on yhtenäistää palliatiivisen hoidon perusosaamista valtakunnallisesti. 

Kurssia voi hyödyntää osana yksiköiden ja alueiden täydennyskoulutuksia. 

Toimiaika

Koulutusta ylläpidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokouluissa vuoden 2024 loppuun.

Toimijat

Saattohoitopassi-verkkokurssin sisällön on suunnitellut palliatiivisen hoidon moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Kurssi on tehty osana sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistyötä. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
palliatiivinen@thl.fi

Tekijä

Elli Alarotu

Luotu

05.04.2022

Viimeksi muokattu

16.08.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon tarvitaan osaamista. Selvitysten mukaan palliatiiviseen hoitoon koulutettua henkilökuntaa ei ole riittävästi, ja ammattilaiset tarvitsevat lisää palliatiivisen hoidon osaamista.

THL:n Vanhuspalvelujen tila 2020 -seurannan mukaan noin puolet ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä arvioi palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen kokonaisuutena hyväksi. Kotihoidon yksiköistä näin arvioi alle neljännes. Molemmissa palvelutyypeissä lisäkoulutusta kaivattiin eniten eksistentiaalisten ja henkisten tai hengellisten tarpeiden tunnistamiseen.

STM:n suosituksen mukaan yksiköissä, joissa kuolevien potilaiden hoito on osa päivittäistä toimintaa, ammattilaisten on todennettava osaamisensa Saattohoitopassilla tai vastaavalla todistuksella. Saattohoitopassin avulla henkilökunnan osaaminen voidaan varmistaa valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.

Päämäärä ja päätavoite

Saattohoitopassi-koulutuksen tavoitteena on parantaa sote-ammattilaisten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusosaamista ja sitä kautta hoidon laatua.

Tarkoitus on, että kurssin käytyään opiskelijalla on peruskäsitys palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osa-alueista, uutta varmuutta potilaiden ja läheisten kohtaamiseen ja tietoa siitä, millaisissa tilanteissa on syytä konsultoida palliatiiviseen hoitoon erikoistuneita ammattilaisia. 

STM suosittelee, että perustason yksiköissä osataan

 • perustason oirehoito
 • perustason saattohoito
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • tunnistaa parantumaton ja kuolemaan johtava sairaustilanne 
 • tehdä elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma ja saattohoitopäätös
 • tunnistaa erityistason tuen tarpeessa olevat potilaat 
 • tunnistaa potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisen ja eksistentiaalisen tuen tarpeet ja huomioida ne hoidossa
 • erikoissairaanhoidon yksiköissä palliatiivinen hoito ja saattohoito, jossa huomioidaan erikoisalan potilaiden erityistarpeet.

Vahva osaaminen ja mahdollisuus kehittyä pitävät myös yllä henkilöstön hyvinvointia ja työilmapiiriä. Henkilöstön osaamisesta kertovat

 • tyytyväiset asiakkaat ja läheiset
 • laadukkaat, tarpeita vastaavat palvelut
 • turhien sairaalasiirtojen ja hoitovirheiden vähäisyys
 • hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoitteena on, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusosaaminen paranee valtakunnallisesti ja on todennettavissa yhtenäisellä tavalla. 

Vahvemmalla osaamisella pyritään yhdenvertaiseen, parempaan hoidon laatuun.