Palliatiivinen hoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotisairaala
Palliatiivinen hoito
Infektiotaudit
Hoidontarve
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotisairaalan satelliittiyksiköt toimivat pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa osastojen yhteydessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palliatiivinen keskus vastaa erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttamisesta, konsultaatioista, osaamisen vahvistamisesta ja koulutuksesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaaliala
Yhteistyö
Palliatiivinen hoito
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja HUS Hyvinkään sairaala muodostavat palliatiivisen keskuksen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Sulkava
Savonlinna
Enonkoski
Rantasalmi
Aihealueet
Moniammatillisuus
Palliatiivinen hoito
Hoidontarve
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palliatiivinen moniammatillinen tiimi kokoontuu joka torstai käymään läpi palliatiivisen keskuksen hoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä asiat tarvelähtöisesti. Tiimissä on mukana mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Vanhuspalvelut
Osaaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PACE-toimintamalli on kuuden askeleen palliatiivisen hoidon ohjelma, joka on suunnattu erityisesti iäkkäiden palliatiiviseen hoitoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Kotihoito
Kotisairaala
Kotiutus
Palliatiivinen hoito
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LISSU- liikkuvan toimintamallilla turvataan ympärivuorokautisesti kotiin vietävät palvelut ilman kuntarajoja koko hyvinvointialueella.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus käsittelee parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan palliatiivista hoitoa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Laatutyö
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpidekoodit on tarkoitettu käytettäväksi soveltuvin osin kaikissa palliatiivista hoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Saattohoitopassi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokouluissa käytävä maksuton täydennyskoulutus. Kurssi kattaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusasiat.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty kehittämisohjelma, jolla turvataan suomalaisille ihmisarvoa kunnioittava saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivu