Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa on STM:n rahoittama Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030:n toimeenpanon hanke. Kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohtana on mielenterveyden merkityksen tunnistaminen ja kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa. Mielenterveysstrategia sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Itsemurhien ehkäisy -hankkeet toteutetaan alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurta. Hankkeissa tehostetaan itsemurhien ehkäisyä. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Satakunta: Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa
Lyhyt kuvaus

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa on STM:n rahoittama Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030:n toimeenpanon hanke. Kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohtana on mielenterveyden merkityksen tunnistaminen ja kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa. Mielenterveysstrategia sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Itsemurhien ehkäisy -hankkeet toteutetaan alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurta. Hankkeissa tehostetaan itsemurhien ehkäisyä. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Hankkeella tavoitellaan mm. ihmisten asenteisiin itsemurhaa yrittäneitä kohtaan vaikuttamista, tunnistamisen parantamista, palveluihin pääsyn nopeuttamista ja helpottamista, avun saannin keinojen lisäämistä, mallien luomista itsemurhien ehkäisyn palvelujen toteutukseen, kriisiavun ja vertaistuen vahvistamista, näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntämisen lisäämistä sekä toimijoiden keskinäisen yhteistyön parantamista.

Hankkeen 4 toimenpidettä ovat:

  • Asenteisiin vaikuttaminen
  • Varhaisen tuen tarjoaminen
  • Riskiryhmien tukeminen
  • Näyttöön perustuvien menetelmien ja tutkimustiedon hyödyntäminen systemaattisesti

Hankkeen vaikutuksena on odotettavissa itsemurhalukujen lasku, nopeutunut hoitoon pääsy, kansalaisten tunnistamisen ja auttamisen osaamisen parantuminen, kohderyhmien toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen parantuminen traumaattisten tilanteiden jälkeen, riskiryhmäläisten tunnistamisen ja tukemisen parantuminen, ammattilaisten ja muiden toimijoiden osaamisen vahvistuminen sekä median käsittelytavan muuttuminen ongelmia ehkäisevämmäksi.

Toimiaika

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hankkeen toiminta-aika on 12.1.2021-31.12.2022. Jatkorahoituksella myönnetty toiminta-aika on 1.1.-30.6.2023.

Toimijat

Hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiiri/ Satakunnan hyvinvointialue (1.1.2023 lähtien). Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta. 

Hankkeen kehittämisessä ovat mukana Satakunnan hyvinvointialueen ammattilaiset. Yhteistyökumppaneita ovat kokemusasiantuntijat, järjestöt, seurakunnat ja oppilaitokset. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Milla Lappalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Satakunnan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
milla.lappalainen@sata.fi

Tekijä

Paula Nurmi

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

11.04.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Satakunnassa itsemurhakuolleisuus on suurta koko maahan verrattaessa ja itsemurhakuolleisuuden vähentämiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Itsemurhayritykset ja -kuolemat aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä ja koskettavat myös laajaa joukkoa itsemurhaan kuolleiden läheisiä. Satakunnan tarpeet itsemurhien ehkäisyyn liittyen ovat Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030:n mukaisia. 

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoitteena on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Hankkeella vahvistetaan osaamista, vaikutetaan asenteisiin, kehitetään palveluja ja tehostetaan hoitoa. 

Hankkeella tavoitellaan toimijoiden osaamisen vahvistamista itsemurhariskissä olevien tunnistamiseen, itsemurhariskin puheeksi ottoon ja mielenterveyden tukemiseen sekä tarkoituksenmukaisiin palveluihin ohjaamiseen. Hankkeella vaikutetaan asenteisiin ja vähennetään stigmaa avun hakemiseen rohkaisemiseksi.

Kehitettävillä toimintamalleilla tavoitellaan palveluihin ja hoitoon pääsyn helpottumista ja nopeutumista tarjoamalla matalan kynnyksen palveluja sekä lisäämällä digitaalisia palveluja ja näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntämistä. Kriisityön kehittämisellä tuetaan riskiryhmässä olevia ongelmien ehkäisemiseksi. Hankkeella parannetaan toimijoiden yhteistyötä ja palvelujen koordinaatiota. Kehittämistä tehdään yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa kohderyhmän kokemusten hyödyntämiseksi.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset ovat itsemurhalukujen laskeminen, hoitoon pääsyn helpottuminen ja nopeutuminen, ammattilaisten yhteistyön ja palveluiden koordinaation parantuminen, ammattilaisten ja muiden toimijoiden tunnistamisen, kohtaamisen ja puheeksi oton osaamisen vahvistuminen, avun hakemisen kynnyksen madaltuminen ja asenteiden muuttuminen myönteisemmäksi itsemurhaa yrittäneitä ja mielenterveyden ongelmista kärsiviä kohtaan.  

Hankkeen odotettuja tuotoksia ovat mm. 1100 koulutuksiin osallistunutta ammattilaista ja itsemurhien ehkäisyn toimintamallien mallinnukset.