Varhainen tunnistaminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Koulut
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla toteutetaan kouluympäristössä ennaltaehkäisevää pienryhmävalmennusta, joka tukee lasten ja nuorten toimintakykyä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Varhainen tunnistaminen
Kotihoito
Kuntoutus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintakyvyn muutosten varhaisemmalla tunnistamisella pyritään ehkäisemään toimintakyvyn yllättäviä romahduksia kotihoidossa ja kotikuntoutuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Vanhuspalvelut
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin vastaa siihen, että ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmat ja tuen tarpeen taso tunnistetaan varhaisemmin ja että ikääntyneet ohjautuvat tarvitsemansa tuen ja hoidon piiriin

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Varhainen tunnistaminen
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa IBD-potilaan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansallisessa muistipalvelupolkumallissa keskeistä on aivoterveyden edistäminen, muistisairauden varhainen tunnistaminen matalalla kynnyksell

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Varhainen tunnistaminen
Prosessien kehittäminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OYS Konstiin kehitysvammaepäilyn vuoksi ohjattujen aikuisten jonon purkaminen ja heidän tilanteensa arviointi. 

Tavoitteena 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Tornio
Rovaniemi
Sodankylä
Inari
Aihealueet
Ikääntyminen
Varhainen tunnistaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäneuvolan toimintamalli on kohdennettu yli 65-vuotiaille. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Palvelupolku
Varhainen tunnistaminen
Ennaltaehkäisy
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa muistisairaan henkilön tarvitsemat palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Mielenterveys
Varhainen tunnistaminen
Mielen hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoite on moniammatillisesti yhteiskehittäen luoda mielenhyvinvointia ja voimavaroja kartoittava kohtaaminen jokaiselle oppilaalle yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Varhainen tunnistaminen
Perusterveydenhuolto
Prosessien kehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan alle 18-vuotiaan kehitysvammaisen asiakkaan hoitoketju Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.