Itsemurhien ehkäisy

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn tueksi käytännönläheiset manuaalit itsetuhoisen henkilön ja hänen läheistensä kohtaamiseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ARPI on hoitotyön prosessin arvioinnin toimintamalli, joka toteutetaan aina,  kun asiakas/potilas yrittää itsemurhaa tai tekee itsemurhan hoidon aikana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Yhteispalvelu
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys
Avohoito
Itsemurhien ehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DKT-toimintamallissa yksilöterapia tulee erikoistasolta ja ryhmänohjaus perustasolta. Ammattilaiset muodostavat yhdessä konsultaatiotiimin, tarjoten palvelun yhdessä asiakkaalle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Asukas
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoito- ja palvelupolun kuvaus asukkaille Kainuun soten julkisille verkkosivuille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Hoidontarve
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu arviointilomake henkilön itsemurhariskitekijöiden arvioimisen tueksi.  Arviointilomake soveltuu sekä kiireettömään että päivystykselliseen arvioon niin lähi-, etä- kuin pu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa. Lisätä väestön keskuudessa tietoutta itsemurhia ehkäisevistä tekijöistä ja saatavilla olevista palveluista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MIELI ry:n itsemurhien ehkäisykeskus on tehnyt vapaasti käytettävän turvasuunnitelmapohjan sekä viisi ohjevideota turvasuunnitelman laatimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kemi
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Kriisityö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hanke toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, jossa itsetuhoisuus on muuta maata ja väestöä yleisempää.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyvän itsemurhien ehkäisyohjelman tarkoituksena on jatkaa ja parantaa itsemurhakuolemien estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.