Itsemurhien ehkäisy

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu toimintamalli ikäihmisten masennuksen ja päihdeongelman tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa vähentäen masennukseen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia sekä ehkäisten

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ota Huoli Puheeksi-kortit on tarkoitettu kannustamaan huolen puheeksi ottamiseen. Asiantuntijat ovat koonneet kortteihin yleisiä huolia sekä toimintaohjeet huolen puheeksiottoon.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Vertaistuki
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itsetuhoisuus on kriisi myös läheisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsemurhien ehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijatutoreiden mielenterveystaitojen kehittäminen MTEA1-2 -koulutuksilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Varhainen tunnistaminen
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorille suunnattu itsetuhoisuuden huolen puheeksioton malli, jonka pohjana on Kainuussa kehitetty Hyvä mehtäkaveri-malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn tueksi käytännönläheiset manuaalit itsetuhoisen henkilön ja hänen läheisensä kohtaamiseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jyväskylä
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Päihdepalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistukiryhmä henkilöille, joilla on itsetuhoisia ajatuksia tai ovat yrittäneet itsemurhaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ARPI on hoitotyön prosessin arvioinnin toimintamalli, joka toteutetaan aina,  kun asiakas/potilas yrittää itsemurhaa tai tekee itsemurhan hoidon aikana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Yhteispalvelu
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys
Avohoito
Itsemurhien ehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DKT-toimintamallissa yksilöterapia tulee erikoistasolta ja ryhmänohjaus perustasolta. Ammattilaiset muodostavat yhdessä konsultaatiotiimin, tarjoten palvelun yhdessä asiakkaalle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Nuorisotyö
Sosiaalinen media
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten mielen hyvinvoinnin tukemisen somekampanjassa haastetaan nuoria tekemään videoita aiheista, jotka tuottavat mielen hyvinvointia.