Tämän kokonaisuuden alla kuvataan ja kehitetään sote-yhdistyksen rahoitukseen liittyviä toimintamalleja ja huomioitavia asioita.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sote-yhdistyksen rahoitus
Lyhyt kuvaus

Tämän kokonaisuuden alla kuvataan ja kehitetään sote-yhdistyksen rahoitukseen liittyviä toimintamalleja ja huomioitavia asioita.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tähän kokonaisuuteen liitetyt ja kuvatut toimintamallit ovat auttaneet sote-yhdistystä selkiyttämään rahoitusperustaansa ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Toimintamallien työstämisen ja kuvauksen aikana on syntynyt uutta taloudellista yhteistyötä yleishyödyllistä järjestölähtöistä auttamistoimintaa toteuttavien yhteisöjen kesken.

Kokonaisuuteen osallistuvat tahot ovat voineet jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä monimuotoisen rahoituspohjan kehittämisestä.

Toimiaika

Kokonaisuus on suunniteltu olevan voimassa vuoden 2021 loppuun. Tämän kokonaisuuden rakentaminen on aloitettu toukokuussa 2020.

Toimijat

SOSTEn jäsenyhteisöt ja yhteistyötahot.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Ari Inkinen
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
ari.inkinen@soste.fi

Tekijä

Ari Inkinen

Luotu

10.03.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Koronapandemia ja rahapelaamisen haittojen vähentäminen heijastuvat myös sote-järjestöjen rahoittajiin. On todennäköistä että avustusten tai lahjoitusten euromäärät tulevat laskemaan. Avustuksen hakijoiden ja lahjoitusten pyytäjien tulee entistä paremmin osata kertoa ja kuvata oman toimintansa hyödyllisyyden ja vaikutukset.

Päämäärä ja päätavoite

Järjestöjen rahoituspohja on monipuolistunut ja kokonaisrahoituksen väheneminen on onnistuttu ehkäisemään.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Järjestöt ovat ideoineet ja ottaneet käyttöön uusia rahoitusmalleja sekä kertovat paremmin toimintansa hyödyllisyydestä.

Testilinkki

Järjestöjen rahoitus

Aihealueet

Järjestöt

Ilmiöt

Hyvinvointitalous Taloudellinen kestävyys