Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan järjestöyhteistyön koordinaation järjestämisestä, tehtävistä ja resurssista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Tietojohtaminen
Perhepalvelut
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa lapsibudjetoinnin työväline Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestäjäroolin sekä hyvinvointialueen ja kuntien välisen verkostotyön tueksi osana Keski-Suomen kestävän

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esitys 113 Sote-järjestöjen neuvottelukunnan liittämisestä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakenteeseen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosryhmää.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Linkkihenkilökoulutuksella annetaan linkkihenkilöinä toimiville valmiuksia tukea kansalaisia ennaltaehkäisevästi tai auttaa heitä ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat heikentäneet asiakkaan elämänlaat

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen järjestöavustusten perusperiaatteiden luominen yhteistyössä valmisteluorganisaation/hyvinvointialueen, Tulevaisuuden sote-keskushankkeen, sote-järjestöjen ja kuntien kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Aihealueet
Hyvinvointialue
Järjestöt
Yhteistyö
Kumppanuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työpajat etenevät prosessina yhteistyön timantin etsimisestä löytämisen kautta hiomiseen. Tarvittaessa timanttia voidaan lähteä puristamaan jopa alkutekijöistään, eli hiilestä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Hyvinvointialue
Markkinointi
Demokratia
Ideointi ja oivalluttaminen
Osallisuus
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ideoi lokakuussa 2021 aluevaalihaasteen, jossa se haastoi savolaiset äänestyskilpailuun. Tavoitteena oli lisätä asukkaiden kiinnostusta aluevaaleihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Järjestöt
Kuntakonsernit
Yhteistyö
Kumppanuus
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkistuslista sisältää neljä kohtaa ja se on helppo työväline kunnille järjestöyhteistyön kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Johtaminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Pelastustoimi
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Järjestöt
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kunnat
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ymmärrys järjestöjen osallistamisesta palveluiden kehittämiseen - Idea syntyy: järjestöt mukaan sote-ammattilaisten palvelukatalogiin - Paikat tiedolle järjestöjen toiminnasta: Yhdistysinfo.fi-link