Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Mielen hyvinvointi
Hyvinvointitalous
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenkäyttöjärjestelmä on olemassa, josta löytyy korjaava puoli ja häiriö puoli, joka on jokaisella Mielenkäyttöjärjestelmänkäyttäjälläkäytettävissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Luonto
Maahanmuutto
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Green care
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli koostuu osallisuudesta, tiedosta, arjentaidoista ja hyvinvoinnista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämän toimintamallin mukaisesti käynnistettiin avustusperusteinen yhteistyö Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Toimintamallia kehitetään kokemuksen perusteella tuleviksi vuosiksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Innovaatiotoiminta
Asiakaslähtöisyys
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena innovoida uudenlainen suun terveydenhuollon toimintamalli ja – kulttuuri sekä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kilpailukyvyn parantaminen. Pyrkimyksenä siirtyä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Kemi
Rauma
Pori
Helsinki
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämistyöpajojen tarkoitus oli lisätä tietoisuutta  sosiaalisista innovaatioista ja niiden merkityksestä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Kestävä kehitys
Sosiaalinen kestävyys
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Työllisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työikäiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen kädenjälki -verkosto ja hankeperhe edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja etsii ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Terveydenhuolto
Kuntoutus
Erikoissairaanhoito
Yhteistyö
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta työterveyshuo

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Vaasa
Aihealueet
Luonto
Nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Tietojohtaminen
Green care
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa edistetään luontoperustaisten menetelmien sisällyttämistä nuorten hyte-palveluihin, innostamalla ja perehdyttämällä henkilöstöä menetelmien käyttöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan järjestöyhteistyön koordinaation järjestämisestä, tehtävistä ja resurssista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Tietojohtaminen
Perhepalvelut
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa lapsibudjetoinnin työväline Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestäjäroolin sekä hyvinvointialueen ja kuntien välisen verkostotyön tueksi osana Keski-Suomen kestävän