Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeen tutkimuskokonaisuudessa kartoitetaan ja luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiselle vaikuttavuusarvioinnille ja vaikuttavuuden tietojohtamiselle Sisä-Suomen YTA:lla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kyseessä on Pohjois-Suomen yhteistyöalueen RRP3-arviointitutkimushanke, jonka hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osana STM:n hyvän työn ohjelmaa, Keusotessa käynnistyi vuoden 2024 aikana kuntoutuspalveluiden ryhmätoiminnan kehittämiseen liittyvä työnjakopilotti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Konserni-, omistaja- ja tulosohjaus
Järjestäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vaikuttavuuden tiekartan tavoitteena on päästä kohti HVA:n vaikuttavuusperustaista järjestämistä ja palvelutuotannon ohjausta. Vaikuttavuus syntyy mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kumppanuuspöytien tavoitteena on toimia yhteistyökanavana järjestöjen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Osaaminen
Ammatillinen koulutus
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Haavahoito-osaamisen vahvistaminen ammattilaisille:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveyskeskukset
Sairaalat
Yhteiskehittäminen
Osallisuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveysasema- ja sairaalapalveluissa haluttiin osallistaa henkilöstöä prosessien kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedolla johtamisen strateginen ja operatiivinen kehitystyö Pohteen alueella. Työ on ollut alustavaa ja vaativuuteensa vuoksi jatkuu alueellisena työskentelynä 2024 kuluessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Integraatio
Asiakaslähtöisyys
Kustannusvaikuttavuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalassa yhteisessä Tilannekeskuksessa työskentelee eri toimialueiden moniammatillinen tiimi, jonka avulla lisätään integraatiota ja parannetaan hyvinvointialueen eri toi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Tietojohtaminen
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Suun terveydenhuolto
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitoon pääsyn seuranta on lakisääteinen tehtävä,  joka on kuvattu Terveydenhuoltolaissa 30.12.2010/1326.