Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Asiakastyö
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taloussosiaalityön työkalupakit sisältävät välineitä talous- ja velkaongelmien puheeksi ottamiseen ja niiden käsittelyyn yksilö- ja ryhmätyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Monialaisuus
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asiakas saa monialaista palvelua ja hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Työllisyys
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusoten vammaisten palveluissa on kehitetty laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Päijät-Häme
Aihealueet
Kustannusvaikuttavuus
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa ja luoda pysyvä ja yhtenäinen malli sen integroimiseksi suosituksiin
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansallinen HTA (Health Technology Assessment) -koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) on organisoimassa Suomen kestä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Savonlinna
Mikkeli
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Lääkehuolto
Robotiikka ja tekoäly
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen lääkehuollon kehittämisen seuraava askel kohti suljettua lääkekiertoa on älykaappien hyödyntäminen osasto- ja yksikköolosuhteissa. Älykaapit edistävät lääkkeiden seurantaa, dokume

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa koottiin alueellinen rakenteellisen sosiaalityön työryhmä. Käytännön kokemuksia kehittämistyön tueksi saatiin Varkauden sosiaalisen raportoinnin lomakkeen pilotista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan Soiten geneerinen monipalveluprosessin toimintamalli kahta tai useampaa palvelua samanaikaisesti käyttävien asiakkaiden avuksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Kustannusvaikuttavuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Määräaikaistarkastuksiin kuuluvat luokka-asteet kutsutaan 1.8–30.5 aikavälillä klinikkapäiviin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Henkilöstöhallinto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Tietojohtaminen
Johtaminen
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista kehitettiin määrittämällä sen sisältö ja johtamisessa hyödynnettävät osa-aluekohtaiset tiedot, kuvaamalla henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykyt