Malli kannustaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuuttia viikossa. Soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka haluavat tukea asiakkaiden osallistumista. Minuuttien kertymistä seurataan Taidepassin avulla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
100 minuuttia taidetta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kannustaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuuttia viikossa. Soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka haluavat tukea asiakkaiden osallistumista. Minuuttien kertymistä seurataan Taidepassin avulla. 

Toteutuspaikka
Toimintamallin voi ottaa käyttöön kunnissa, hyvinvointialueilla tai yksittäisissä toimipisteissä tai yksiköissä. 
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Liitteet ja linkit

Luotu

27.04.2023

Viimeksi muokattu

18.01.2024
Ratkaisun perusidea **

100-minuuttia taidetta -toimintamallin tavoitteena on, että kulttuuri- tai taidetoimintaan osallistutaan 100 minuuttia viikossa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Malli sopii kaikenikäisille ja sitä voi käyttää yksin tai yhdessä. 100 minuuttia taidetta soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle asiakkaiden kulttuuriosallistumisen lisäämiseen. 

Toimintamallin kehittämiseen osallistui 11 sosiaali- ja terveysalan organisaatiota ympäri Suomea Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Arttu Haapalaisen johdolla. Toimintaa on kohdennettu ikäihmisille, vammaisille henkilöille, mielenterveyskuntoutujille ja neuvolan asiakkaille eli alle kouluikäisille lapsille perheineen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Kartoittakaa lähtötilanne ja tavoitteet: Ideoikaa ja ottakaa asiakkaat mukaan!

  • Millaista taidetta ja kulttuuria toiminnassanne/yhteisössänne on tällä hetkellä? 
  • Millaisia taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä haaveita tai tavoitteita teillä on? Mitä odotatte saavanne, jos lisäätte taiteeseen ja kulttuuriin osallistumistanne? 
  • Ideoikaa, millaisia taide- ja kulttuurielämyksiä haluaisitte kokea. Piirtäkää ja kirjoittakaa ideanne ja toiveenne ylös ja jos mahdollista, ripustakaa ne näkyville. On tärkeää, että kaikki saavat osallistua ideointiin ja päätöksentekoon siitä, mitä kohteita valitaan koettavaksi

2. Kirjatkaa osallistuminen järjestelmällisesti

3. Keskustelkaa taidekokemuksista 

  • Käyttäkää apuna taidepassia.

4. Taidealan ammattilaiset mukaan kehittämään

On suositeltavaa, että kulttuurihyvinvointipalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään taiteen ja kulttuurin ammattilaisia. Moni sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisaatio on rekrytoinut taiteilijoita ja kulttuuriosaajia. 

Toimialarajat ylittävässä toiminnassa rahoituksen tulisi tulla molemmilta toimialoilta, koska molemmat osapuolet toteuttavat yhteistyössä keskeisiä toimialansa tavoitteita ja hyötyvät siitä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemuksia ja havaintoja 100 minuttia taidetta -kampanjaan osallistuneilta:

  • Kulttuuriosallistumisen järjestelmällinen kirjaaminen kannattaa.
  • Kulttuurisuunnitelmien myötä saadaan asukkaista tietoa, jota koko henkilökunta voi ottaa huomioon hoitotyössä.
  • Taide ja kulttuuri ovat osa jokaisen elämää myös arjessa.
  • Henkilökunnan tulee saada oma kokemus kulttuurin ja taiteen merkityksestä, jotta he ymmärtävät sen vaikutukset. Henkilökunnan koulutusta ja jatkuvaa vuoropuhelua tarvitaan.
  • Kulttuurin ja taiteen tulee olla osa hoito- ja palvelusuunnitelmaa.
  • Asukkaiden oma luovuus on voimavara, jota pitäisi käyttää enemmän.
Kansikuva
Kuvassa on värikäs öljyväripaletti. Tekijä on taiteilija Markku Metso.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis