Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto on avoin sote-ammattilaisille organisaatiotaustasta tai rahoituspohjasta riippumatta. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki työttömien terveystarkastuksia tekevät sekä niihin liittyen työttömien terveyspalvelujen kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset.

Voit liittyä verkostoon mukaan täyttämällä yhteystietosi tämän linkin kautta.

Työttömän terveystarkastukset AvoHilmo tilastoissa 12.08.2023 hyvinvointialueittain. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto
Lyhyt kuvaus

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto on avoin sote-ammattilaisille organisaatiotaustasta tai rahoituspohjasta riippumatta. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki työttömien terveystarkastuksia tekevät sekä niihin liittyen työttömien terveyspalvelujen kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset.

Voit liittyä verkostoon mukaan täyttämällä yhteystietosi tämän linkin kautta.

Työttömän terveystarkastukset AvoHilmo tilastoissa 12.08.2023 hyvinvointialueittain. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkostolle järjestetään yhteisiä etätapaamisia ja koulutuksia, päivämäärät ja tilaisuuksien otsikot löytyvät yläpalkin työpöytä välilehdeltä. 

Vuonna 2022-2024 järjestetään "Työttömien terveyden tueksi" etäiltapäiviä, joiden tavoitteena on

• tukea vertaisoppimista ja vertaistiedonvaihtoa toimivista käytännöistä työttömien terveystarkastuksissa ja niihin liittyvissä palveluissa ja edistää osaamista,

• kartoittaa kansallisen tason kehittämistarpeita ja koota tietoa, 

• rakentaa ammattilaisten kanssa kansallista suositusta työttömien terveystarkastuksen toteutukseen.

Kokonaisuuden yhteyteen työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkosto voi tuoda omia käytäntöjä, menetelmiä, selvityksiä yms. Kokonaisuuteen liitetyt työkalut ja käytännöt löytyvät yläpalkin Liitetyt toimintamallit välilehden takaa.

Vertaiskeskustelua varten on luotu myös suljettu facebook-ryhmä nimellä Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkosto. Ryhmästä ja siihen liittymisestä saa lisätietoa Työttömien Keskusjärjestö ry:n Terveyttä työttömille -toiminnan kautta (heli.niromaa@tyottomat.fi).

Toimiaika

Käynnissä.

Toimijat

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkostoa kokoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) osana Kansallista Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP) yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö ry – Terveyttä työttömille ja Suomen Terveydenhoitajaliitto ry:n kanssa vuosina 2022- 2024.

Kaikki asiakastyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen ammattilaiset taustaorganisaatiosta, toimintaa rahoittavasta ohjelmasta tai hankkeesta riippumatta ovat tervetulleita mukaan verkostoon.

Rahoittaja
Kunta
Muu EU-rahoitus
Muu rahoittaja
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Leini Sinervo
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Leini Sinervo

Luotu

10.06.2020

Viimeksi muokattu

08.04.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työttömien terveystarkastukset perustuvat lakiin. 

Terveydenhuoltolain mukaan (1326/2010, 13 §) terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille.

STM:n ja TEM:n ohjeessa (2013) on kuvattu työttömien terveystarkastusten toteuttamisen tapaa ja yhteistyötä.  

Kunnissa ja alueilla on erilaisia käytännön ratkaisuja siihen miten työttömien terveystarkastukset kiinnittyvät alueen työllisyydenhoidon palveluihin. Verkosto selvittää ja kartoittaa toimintatapoja, vaihtaa ja kokoaa tietoa toimivista käytännöistä ja havaituista esteistä. 

Päämäärä ja päätavoite

Työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkosto tukee osallistujien osaamista, vertaisoppimista ja vertaistiedonvaihtoa toimivista käytännöistä työttömien terveystarkastuksissa ja niihin liittyvissä palveluissa. Verkosto rakentaa kansallista suositusta työttömien terveystarkastuksen toteutukseen.

Verkoston jäsenet voivat liittää tämän kokonaisuuden yhteyteen omia käytäntöjä, menetelmiä, selvityksiä tai työkaluja. 

Vertaiskeskustelua varten on luotu myös suljettu facebook-ryhmä. Ryhmästä saa lisätietoa Työttömien keskusjärjestö ry:n kautta.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Ammattilaisten osaamisen vahvistuminen.