Työttömyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Työttömyys
Työllistyminen
Elinikäinen oppiminen
Innovaatiot
Verkostot
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarjoaa kuntien työllisyyspalveluille nykyisen työllisyydenhoitomallin rinnalle palveluita täydentävän työttömien oppimista, työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävän ratkaisun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Työttömyys
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nykyjärjestelmä korvaa työttömälle ainoastaan taloudellisen menetyksen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pudasjärvi
Aihealueet
Työkyky
Terveyspalvelut
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työttömien terveystarkastuksissa arvioidaan asiakkaan terveyttä ja työkykyä. Työkyvyn arviointi edellyttää selkeää toimintamallia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Köyhyys
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan asunnottomien asumispalveluyksiköiden asukkaille työ- ja opiskeluvalmiuksia edistävä jalkautuva työmalli.

Themes
Osaaminen
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Työttömyys
Blogikirjoitus
Ingress

Osatyökykyisten työllistymiseen on monia keinoja, mutta valikoimasta on puuttunut matalan kynnyksen mahdollisuus tehdä keikkamaisia töitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereihin perustuvaa tuettua työhönvalmennusta kehitetään ja jalkautetaan IPS-laatukriteereitä soveltaen thl:n Työkykyohjelman mukaisesti Rovaniemen ja Kemijärven alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Vammaisuus
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalassa ei ole ollut yhteisesti sovittuja työkyvyn tuen palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä eikä tasalaatuisia, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivia palvelupolkuja.  Toimintamallis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Työttömyys
Työllisyys
Viestintä
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijat tuovat työttömien omaa ääntä tiedotusvälineisiin ja työllisyyspalveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Työttömyys
Työkyky
Osatyökykyisyys
Integraatio
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteiskunnan monimutkaisten ongelmien työstämiseen tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä, sillä ratkaisu löytyy harvoin yhdeltä toimijalta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Työttömyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työntekijä, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinoinnista ja palveluiden järjestämisestä. Asiakasvastaavaksi nimetään asiakkaan tilanne huomioiden verkostosta sopivin henkilö.