Työttömyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Työttömyys
Yhteistyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömalli työttömän terveystarkastuksen ja työ- ja toimintakykyarvion toteuttamiseksi soteyhteistyössä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tästä kokonaisuudesta löydät Euroopan sosiaalirahaston osallisuushankkeiden toimintamalleja.

Themes
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalipalvelut
Työkyky
Työttömyys
Blogikirjoitus
Ingress

Hyvinvointialueet ovat suurissa säästöpaineissa ja samaan aikaan ihmisten tarve sotepalveluille on kasvussa. Myös työttömien määrä on nyt ennätyslukemissa.

Themes
Työkyky
Työllistyminen
Työttömyys
Työvoimapalvelut
Phenomena
Työn ja työttömyyden murros
Blogikirjoitus
Ingress

TE-palvelut 2024 -uudistus on iso uudistus. Kunnat tulevat ottamaan työvoimapalveluiden järjestämistehtävän vuoden 2025 alusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Työttömyys
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on tehdä Omaolon hyvinvointitarkastus TE-toimiston asiakkaille, joilla ei ole pitkää työttömyystaustaa ja eivät ole hiljattain käyneet terveystarkastuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Työttömyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveydenhoitaja tekee työttömien terveystarkastuksia Siilinjärven kunnan asukkaille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Työttömyys
Monialaisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Toimintakyky
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on yhdenmukaistaa Lapin hyvinvointialueella työnhakijana olevien työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyarvioihin ohjautumista sekä selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon eri amma

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Työttömyys
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa työttömän terveystarkastukset keskitetään, ja asiakastiedot siirtyvät terveydenhuollon- ja työllisyyden hoidon ammattilaiselta toiselle sähköisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella on tuotettu kuntouttavaa työtoimintaa eri tavoin. Ennen hyvinvointialueen omaa toimintamallia tehtiin palveluprosessin nykytilakartoitus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Työllistyminen
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen palvelut ovat tarkoitettu kaikille työikäisille, jotka tarvitsevat sote-keskuksen palveluita työkyvyn ja työllistymisen tueksi ja edistämiseksi.