Työskentely on kehitetty sosiaalityön systeemiteorioihin, kriittiseen realismiin ja hyvinvoinnin nelikenttään perustuvana yksilötyöskentelynä mielenterveys,-päihde,-riippuvuus- ja väkivalta haasteiden kanssa kamppaileville ihmisille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yksilökeskeinen tunne-ja motivaatiotyöskentely
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työskentely on kehitetty sosiaalityön systeemiteorioihin, kriittiseen realismiin ja hyvinvoinnin nelikenttään perustuvana yksilötyöskentelynä mielenterveys,-päihde,-riippuvuus- ja väkivalta haasteiden kanssa kamppaileville ihmisille. 

Toteutuspaikka
Olen kehittänyt työskentelymallia itsenäisesti ja toteuttanut sitä omien työtehtävieni ohessa sosiaalityön palveluna.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Joni Koskinen

Luotu

18.06.2023

Viimeksi muokattu

18.06.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Työskentelymalli on kehitetty niiden asiakkaiden tarpeeseen, joiden sosiaaliset ongelmat ovat hyvin kompleksisia ja vaikeasti ymmärrettävissä. Tällöin palveluohjaus oikeaan palveluun voi olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta, koska yksi palvelu ei välttämättä kykene saamaan riittävää muutosta aikaan. Malli on kehitetty tarkoituksella hyvin matalan kynnyksen palveluksi, ilman profiloitumista mihinkään tiettyyn sosiaaliseen ongelmaan. 

Työskentelyn aikana tutustutaan ihmisen historiaan ja sukupuuhun, joiden kautta lähdetään reflektoimaan ihmistä häiritseviä tunteita ja ajatuksia. Pyrkimyksenä parantaa ihmisen kokonaishyvinvointia ja muokkaamaan motivaatiotekijöitä positiivisempaan tulevaisuuteen. 

Työskentely koostuu noin kymmenestä tapaamisesta, joka on jaoteltu viiteen eri segmenttiin:

1. Tutustuminen, tiedonkeruu, testit

2. Tunnetyöskentely

3. Hyvinvoinnin nelikenttä työskentely

4. Miehuus/isyys työskentely

5. Lopetus ja testit

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on ollut isät, joilla on ollut mielenterveys-,päihde-,riippuvuus- tai väkivalta haasteita ja ovat näiden syiden takia päätyneet sosiaalityön palvelun piiriin.  

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä