Monialaisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Palvelutarve
Monialaisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa monialaisesti sekä asiakkaita osallistaen kehitetty lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi -malli.

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen
Palvelutarve
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus lapsen tai nuorten palvelutarpeen arvioinnin prosessista monialaisen työn näkökulmasta. Kuvataan monialaisen tapaamisen toimintamallia lapsiperheiden sosiaalityössä.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan asukkaat saavat asiakasohjauksen kautta asian vireille yhdellä yhteydenotolla. Moniammatillisilla palveluilla vastataan asiakastarpeeseen. Hoidon jatkuvuus toteutuu.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoitus on tunnistaa anestesiahammashoidon tarpeessa olevien lasten ja perheiden monialainen tuen tarve systeemisellä työotteella ja motivoivan haastattelun menetellä sekä integtoi

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Varhainen tunnistaminen
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jelppi on matalan kynnyksen ja varhaisen tuen kohtaamishetki kouluikäisten lasten ja nuorten perheille. Perheet saavat keskusteluapua monialaiselta tiimiltä heitä askarruttaviin asioihin.

Paikkakunta tai maakunta
Kanta-Häme
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Monialaisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla pyritään ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia pitkällä aikavälillä tarjoamalla tarkastelukehikko palveluja parantavien toimien suuntaamiseksi kunkin ikäkauden osalta keskeisimp

Paikkakunta tai maakunta
Kanta-Häme
Aihealueet
Perhepalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys
Lähipalvelut
Integraatio
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskonseptin avulla kuvataan konkreettisesti, miten THL:n perhekeskustoimintamalli voidaan yhtenäistää ja jalkauttaa käytäntöön Kanta-Hämeen alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuollon Huolitiimimalli on systeemisen monialaisen yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on aktiivisesti tunnistaa ja tukea lapsiperheitä, joiden voimavarat eivät riitä arkipäiv

Paikkakunta tai maakunta
Kanta-Häme
Aihealueet
Monialaisuus
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijoiden, monialaisten yhteistyökumppaneiden ja lastensuojelun työntekijöiden tuottamia näkökulmia lastensuojelun palvelupolkuun Kanta-Hämeessä.

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oulun kaupungin osahankkeessa pilotoitu ja mallinnettu lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolkua.