Oppilaitokset

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Etätyö
Etäpalvelu
Oppilaitokset
Elinikäinen oppiminen
Ammattikorkeakoulu
Ilmiöt
Väestö keskittyy muutamille alueille
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sairaanhoitajan ammattinimikettä vastaava teoriapohjainen koulutus yliopistoihin. Toimintamallin tarkempi kuvaus liitteenä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hanko
Loviisa
Porvoo
Sipoo
Aihealueet
Lastensuojelu
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilaitokset
Päihdepalvelut
Nuorisotyö
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NVR, Non Violent Resistance, eli Väkivallaton vastarinta on systeemisen ajatteluun pohjautuva lähestymistapa ongelmallisesti käyttäytyvien nuorten kohtaamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Kotihoito
Oppilaitokset
Oppisopimus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohderyhmä
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on vahvistaa osaavan henkilöstön saatavuutta tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten ja kotihoidon työyksiköiden välillä sekä mahdollistamalla sujuvan tutustumisen ja siirtymisen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Harrastustoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Oppilaitokset
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Meidän projekti! sisältää vinkkejä ja materiaaleja opiskelijoille, opettajille ja toimintaa järjestävälle taholle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Oppilaitokset
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin yliopiston sosiaalityön, sekä Lapin ammattikorkeakoulun terveyden- ja sairaanhoitaja opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyvän järjestöharjoittelun Lapin Kilpirauhasyhdistyksellä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Oppilaitokset
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Yliopisto
Ehkäisevä päihdetyö
Esteettömyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutukset opiskelijatapahtumien järjestäjille käsittelevät opiskelijatapahtumien saavutettavuutta, turvallisuutta, tapahtumaviestintää sekä tapahtumien konseptointia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Oppilaitokset
Ehkäisevä päihdetyö
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuusiosainen koulutuskokonaisuus, jonka on tarkoitettu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijatuutoreiden kouluttamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Yhteisöllisyys
Oppilaitokset
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmäilmiö-koulutuksessa perehdytään keinoihin luoda toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Järjestöt
Oppilaitokset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöpäivän tavoitteena on esitellä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, mitä järjestöt tarjoavat opiskelijoille opintojen aikana (opinnäytet ja harjoittelupaikat) sekä valmistumisen jälkeen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Oppilaitokset
Yhteistyö
Järjestöt
Yhdistykset
Fasilitointi ja osallistuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestökahvien ideana on kohtauttaa toisen asteen ja amk:n opiskelijat paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Järjestökahvit toteutetaan oppilaitoksissa, matalalla kynnyksellä.