Vastaanotto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon jatkuvuusmallilla edistetään hoidon jatkuvuutta nimeämällä väestölle omalääkäri ja -hoitaja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen tiimimallin juurruttaminen sekä hoitotakuun toteutumisen ja hoitovelan purun edistäminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Vastaanotto
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa työikäisten sosiaaliohjaaja toimii osana terveydenhuollon vastaanoton tiimiä, jolloin yhteydenoton kynnys sosiaalihuoltoon madaltuu ja perusterveydenhuollossa opitaan tunnistamaan

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Tietojohtaminen
Vastaanotto
RRP
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu II hankkeessa tavoitteena on kartoittaa ja päivittää digitaaliseen ohjaukseen operatiivisen johdon tietotarpeet, toimittaa digitaalinen ohjaustaulu, sekä tukea yksiköitä digi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Osaaminen
Avosairaanhoito
Hoidontarve
Vastaanotto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää kirjaamiskäytänteitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpidemallissa aiempien 30 min toimenpideaikojen sijaan asiakas ohjataan 15 min ensi-ajalle ihomuutoksen poiston tarpeen arviointiin. Myös toimenpideindikaatiot yhtenäistettiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Tiimityö
Vastaanotto
Suun terveydenhuolto
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olemassa olevia vastaanottomalleja kehitetään ja parhaat käytännöt otetaan koko hyvinvointialueen käyttöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jyväskylä
Aihealueet
Lääkehuolto
Perusterveydenhuolto
Moniammatillisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Vastaanotto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmasian ammattilaisten osallistumisella voidaan parantaa lääkitystietojen ajantasaisuuden hallintaa, ennaltaehkäistä lääkehoitoon liittyviä riskejä ja haittoja sekä lisätä potilaiden lääkehoitoon

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Fysioterapia
Hoidontarve
Vastaanotto
Etäpalvelu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeessä, Janakkalan sote-keskuksessa pilotoidaan fysioterapeutin Tule-hoidontarpeenarviointia ja suoravastaanoton monikanavaisia käytäntöjä:  puhelinohjausta, etä- ja lähivastaanottoa sekä c

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Avosairaanhoito
Vastaanotto
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helppokäyttöisen työkalun tuottaminen hoidon tarpeen arvioita tekeville ammattilaisille.