Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Omaolon hyvinvointitarkastusta on kehitetty osaksi digitaalisia palveluja vuodesta 2022 alkaen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Yhdenvertaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seniori-infon neuvonnan toimintatapojen ja käytänteiden yhtenäistäminen, jotta neuvonnalla on mahdollisuus toimia keskitetysti ja laadukkaasti koko alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Etäpalvelu
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Sairaanhoitajien ylläpitämä konsultaatiotukikeskus 24/7 ammattilaisille ja omaishoitajille
  • Puhelimitse tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia ja toiminnan koordinointia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Musiikki
Muistisairaudet
Osallisuus
Kulttuurihyvinvointi
Omaishoito
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun ääneni -toimintamalli on musiikillista ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on aktivoida muistisairaita ja heidän läheisiään sekä lisätä heidän hyvinvointiaan musiikillisilla harjoituksilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Diabetes
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Neuvonta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Diabeteksen hoitoketjua työstetään moniammatillisella työryhmällä uuteen muotoon toimimaan sekä asiakkaita, että ammattilaisia palvelevana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaohjeena, lisäte

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Omaishoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajien terveystarkastus toteutetaan hyödyntäen Omaolon hyvinvointitarkastusta. Omaishoitaja täyttää lomakkeen ennen terveydenhoitajan vastaanotolle tuloa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolon avulla asukkaat voivat asioida silloin, kun tilanne on heille ajankohtainen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kumppanuuspöytien tavoitteena on toimia yhteistyökanavana järjestöjen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä Sodankylässä valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukemana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli mahdollistaa tiedon, tuen ja ohjauksen heti muistisairausdiagnoosin saamisen jälkeen koko hyvinvointialueella sekä etänä että livenä.