Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten (alle 13-vuotiaiden) psykososiaalisen tuen ja hoidon menetelmien nykytilanteen saatavuuden kartoittaminen Kymenlaaksossa kehittämistyön aloituksen tueksi.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten (13-17-vuotiaiden) psykososiaalisen tuen ja hoidon menetelmien nykytilanteen saatavuuden kartoitus kehittämistyön tueksi. 

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Cool Kids on lievän ja keskivaikean ahdistuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jota on koulutettu Kymenlaakson alueella oppilashuollon palveluihin ja nuorten matalaan.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakassegmentointi
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvirran uudelleen ohjaamiseksi ja työnjaon tarkastelemiseksi toteutetaan selvitystyö asiakassegmenteistä ja asiakasvolyymeistä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Vastaanotto
Tietojohtaminen
Tiedonhallinta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suoritekäsikirjan tarkoituksena on määritellä toiminnassa käytettäviä käsitteitä, yhtenäistää suoritteiden kirjaamista ja tilastointia sekä tukea ammattilaisen toiminnan tilastointia käytännön lähe

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Etäpalvelu
Kuntoutus
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TulKoti-hankkeen kanssa yhteistyönä toteutettava kotihoidon asiakkaiden liikuntaryhmä etätoteutuksella.

Paikkakunta tai maakunta
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Osaaminen
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan tarkoituksena on edistää sote-ammattilaisten digiosaamista. Digimentorit ovat organisaation omia työntekijöitä, jotka toimivat yksiköissään digitukena.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle 3-v lasten kielen kehityksen haasteiden varhainen huomaaminen ja kehityksellisten herkkyyskausien  mukaisen tuen vahvistaminen päiväkotiarjessa.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Lääkehuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tuoda kliinisen farmasian palvelut pysyväksi osaksi perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmia toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat.