Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Yhdenvertaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seniori-infon neuvonnan toimintatapojen ja käytänteiden yhtenäistäminen, jotta neuvonnalla on mahdollisuus toimia keskitetysti ja laadukkaasti koko alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Hyvinvointiteknologia
Verkostot
Tiedonhallinta
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

"Nyrkit savessa" on vapaaehtoisuuteen perustuva ja avoin verkosto, joka tarjoaa vertaistukea ja verkostoitumista erityisesti hyvinvointialueiden sosiaalihuollon Kanta-käyttöönottojen parissa painis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sosiaalihuolto
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Otetaan käyttöön uusi palvelukanava ennakollisten lastensuojeluilmoitusten tekemiseksi alueellisesti Lapin hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisten palvelujonojen yhtenäistämistyö jonka aikana siirrytään aiemmin kuntakohtaisesti toteutetuista sähköisistä palvelujonoista alueellisesti toteutettuihin palvelujonoihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Verkostot
Yhteiskehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aluekoordinaattoritoiminta on sosiaalialan osaamiskeskusten koordinoima, suunnitelmallinen, valtakunnallinen ja verkostomainen toimintatapa sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen ammattilaisista koulutettu/valmennettu Teams-agentti toimii muiden hyvinvointialueen ammattilaisten tukena Teams-ohjelmiston käytössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
Prosessien kehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon jatkuvuusmallin toimenpiteillä tuetaan Varhan avoterveydenhuollon potilaiden hoidon jatkuvuutta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjotin kokoaa tiedot Kymenlaakson alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tilannearviointimalliin pohjautuvan digitaalisen tiedonhallinta-alustan kokeilu. Tuloksena pysyvään käyttöön ja jatkokehitettäviksi perhe- ja sosiaalipalveluissa jäävät mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalun tarkoituksena on herättää pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen.