Omaolon hyvinvointitarkastustuksen jatkokehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP2, P4, I1B)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Omaolon hyvinvointitarkastusta on kehitetty osaksi digitaalisia palveluja vuodesta 2022 alkaen. Nyt tarkoitus on jatkokehittää Omaolon hyvinvointitarkastuksen käyttöä laajasti koko hyvinvointialueelle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaolon hyvinvointitarkastustuksen jatkokehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP2, P4, I1B)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Omaolon hyvinvointitarkastusta on kehitetty osaksi digitaalisia palveluja vuodesta 2022 alkaen. Nyt tarkoitus on jatkokehittää Omaolon hyvinvointitarkastuksen käyttöä laajasti koko hyvinvointialueelle.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan ikäneuvolat ja hyvinvointiasemat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

13.05.2024

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Hallituksella on parhaillaan menossa kaikkia hyvinvointialueita koskevat säästöt, jotka vaikuttavat myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eli Pohteella. Pohde on laaja 30 kunnasta koostuva hyvinvointialue. Pohde työllistää 18 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan osaajaa. Meneillään olevista säästötoimista huolimatta lakisääteiset palvelut on asukkaille turvattava.

Suomessa väestörakenne tuo tulevaisuudessa haasteita, koska eläköityneitä ihmisiä on väestössä entistä enemmän ja koko maassa on hoitajapula. Laki määrittää asukkaille oikeuden määräaikaisiin terveyspalveluihin, joita ovat esimerkiksi työttömien, omaishoitajien ja ikäihmisten terveystarkastukset. Laajalla Pohteen alueella on kuntakohtaisia eroja palveluissa, joita täytyy tarkastella ja tasata palveluiden laatua yhdenvertaisiksi.

Digitaaliset palvelut ovat lisääntyneet koko Suomessa ja näin ollen Omaolon hyvinvointitarkastus on nykyainen ja ekologinen ratkaisu paperilomakkeiden sijaan. Digitaalisissa palveluissa täytyy huomioida asiakkaat, joilla ei ole mahdollisuutta digitaaliseen asiointiin, että palveluiden saatavuudessa ei tapahdu digitaalista syrjäytymistä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt