Omaolon oirearvioiden käytön toimintaohjeet terveysasemille​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1B)

Terveysasemille yhtenäiset toimintaohjeet Omaolon käytön tueksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaolon oirearvioiden käytön toimintaohjeet terveysasemille​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1B)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveysasemille yhtenäiset toimintaohjeet Omaolon käytön tueksi.

Toteutuspaikka
Terveysasemat, hoidon tarpeen arviointi, avosairaanhoito, digitaalinen palvelukanava, hoitajan vastaanotto. Toimintamalli kehitettiin terveysasemien edustajien sekä asiantuntijoiden kesken.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

13.05.2024

Viimeksi muokattu

13.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli on ohjeet terveysasemille Omaolon käytön tueksi.

Omaolon tekniset ohjeet ovat DigiFinlandin luomia ja ne ammattilaiset oppivat ennen käyttöoikeuksien saamista, mutta arjessa Omaolon kanssa työskentely on paljon muuta kuin vain teknisiä ratkaisuja mistä painikkeesta tapahtuu ja mitä.

Terveysasemille luotiin toimintaohjeet eri tapauksiin Omaolossa, kuten työjonoasioinnin käsittelyyn potilastietojärjestelmästä riippuen, ajanvaraukseen työjonoyhteydenoton jälkeen, asioinnin siirtoon sekä asioinnin päättämiseen. Omaolon oirearvioiden käsittelyn sovitut toimintatavat terveysasemilla antavat oirearvioita käsittelevälle ammattilaiselle selkeät ohjeet miten asiointeja käsitellään ja miten eri tapauksissa edetään. Ohjeissa on määritelty kauanko asiakkaan vastausta odotetaan, miten asiakkaalle voi varata ajan, kuinka usein oirearvioita tulee käydä tarkastelemassa, kuinka paljon omaolon ajanvarausaikoja tulee avata ja paljon muuta. Tarkoituksena on ohjata ammattilaisen toimintaa ja tasavertaistaa tarjoamaamme palvelua oirearvioiden kautta.​

Toimintaympäristö **

Toimintaohjeiden käyttö helpottaa ammattilaisten työtä, mitä enemmän asiointeja Omaolon oirearvioiden kautta terveysasemalle tulee. Hyvinvointialueen terveysasemien väliset erot ovat suuret, osa terveysasemista on muutaman ammattilaisen vetämiä kun toisilla terveysasemilla henkilöstöä ja asiakkaita on valtavasti. Tasapuolisen palveluntarjonnan turvaamiseksi on tehtävä ohjeet, jotta kaikilla terveysasemilla asioivat asiakkaat saavat palvelua yhtäläisesti.​

Digitalisaatio on nykyaikaa ja kasvavassa määrin tulevaisuutta, joten myös terveydenhuollon on oltava mukana kehityksessä. Hyvät ja kattavat ohjeet auttavat toiminnan integroimisessa terveysasemien arkeen, jolloin palvelusta ei tule vain päälle liimattava osa tai extraratas, jonka pyörittäminen tuntuu ylimääräiseltä työltä.​

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä toimintaohjeelle olivat terveysasemien ammattilaiset jotka käyttävät Omaoloa. Ohje luotiin jo alun perin terveysasemien edustajien kanssa, joista osa oli käyttänyt Omaoloa entuudestaan ja osa ei. Valmiiseen ohjeeseen pyydettiin vielä kommentteja terveysasemilta ja annoimme mahdollisuuden lähettää lisätoiveita ohjeiden sisältöön liittyen myös näiden julkaisun jälkeen. Ohjeita päivitettiin ilmi tulleiden tarpeiden mukaisesti ja tarkennettiin jos ammattilaisilta tuli useammalta samoja kysymyksiä.​

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ennen ohjeiden luomista tulee selvittää nykyiset prosessit ja miten ja kuka oirearvioita tulee käsittelemään terveysasemilla. Ohjeiden luomiseen tarvitaan jokaisen käytössä olevan potilastietojärjestelmän tuntija sekä Omaolon pääkäyttäjä. Ohjeet tulee luoda jokaiselle potilastietojärjestelmälle erikseen tai ainakin tarkentaa kohdat, missä toimintatavat ovat erilaiset. Ohjeissa tulee huomioida myös tilastointi, josta vastaa tiedonkäsittelytiimi. Ohjeelle tulee löytää sellainen säilytyspaikka josta sen löytää jokainen terveysasemalla työskentelevä helposti ilman suurta vaivaa. Myös ne, jotka jo osaavat käyttää Omaoloa tulee tutustuttaa ohjeeseen, sillä se sisältää sitä tietoa, mitä käyttäjä ei välttämättä tiedä vaikka on suoriutunut asiointien hoitamisesta ennenkin.​

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ammattilaiset ovat kehuneet tehtyjä ohjeita. Asioinnin päättämisen osalta ohjeita on päivitetty kahdesti, ammattilaisten toiveesta. Asiakkaiden osalta vastaamattomia asiointeja on saatu siivottua työjonoilta pois aiempaa nopeammin, joka on helpottanut ammattilaisten työskentelyä. ​

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli kannattaa rakentaa alun perin alustalle, johon saa kirjattua tarpeeksi tekstiä. Esimerkiksi Powerpoint-pohjassa tekstin määrä tulee helposti kovin suureksi, jos asiat halutaan kuvata tarkalla tasolla. Muutokset ohjeeseen kannattaa julkaista myös muulla alustalla kuin itse ohjeessa jotta ne tulee huomatuiksi.​

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä