Kohti kaikkien kaupunkia! – menetelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun tueksi on osallisuustoiminnan ammattilaisille ja opettajille suunnattu käsikirja, joka tarjoaa käytännön menetelmiä ja työpajoja lasten ja nuorten osallistamiseen kaupunkisuunnitteluun.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kohti kaikkien kaupunkia!
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohti kaikkien kaupunkia! – menetelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun tueksi on osallisuustoiminnan ammattilaisille ja opettajille suunnattu käsikirja, joka tarjoaa käytännön menetelmiä ja työpajoja lasten ja nuorten osallistamiseen kaupunkisuunnitteluun.

Toteutuspaikka
Jyväskylän kaupunki, Lappeenrannan kaupunki ja Kouvolan kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jaakko Tuominen

Luotu

04.10.2021

Viimeksi muokattu

05.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Kohti kaikkien kaupunkia! -käsikirjassa esitetään seitsemän lasten ja nuorten vuorovaikutteista työpaja- ja projektimallia, joiden aiheena on kaupungistuminen, nuorten vaikuttamismahdollisuudet, ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu sekä kulttuurisesti kestävä kehitys.

Toimintaympäristö **

Suomalaisnuorten vähäinen yhteiskunnallinen osallistuminen herättää huolta. Osallistuminen on alhaista huolimatta siitä, että kansainvälisessä vertailussa suomalaiset nuoret tuntevat yhteiskuntamme toimintaperiaatteet erittäin hyvin. Samalla nuorten kokema huoli ja ahdistus esimerkiksi ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta ovat lisääntyneet (Nuorisobarometri 2016). Nuoret tarvitsevat kasvunsa tueksi myönteisiä tulevaisuusvisioita, samaistumisen kohteita ja toimintamahdollisuuksia.

Maankäyttö ja rakennuslaki turvaa osallistumismahdollisuuden rakennetun ympäristön suunnitteluun. Kuntalain mukaan kuntien vastuulla on huolehtia kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista (Kuntalaki 2015/410). Perusopetuslain mukaan kouluissa on oltava oppilaskunta oppilaiden ja opetuksen järjestäjän yhteistyön mahdollistamiseksi ja nuorisolain § 24 mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Lainsäädäntö antaa siis nuorten osallistumiselle kattavat raamit. Tästä huolimatta lapset ja nuoret ovat usein aliedustettuina maankäyttöä ja alueiden kehittämistä koskevassa osallistumisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Systemaattinen ja pitkäjänteinen toimintatapa nuorten kuulemiseen kaupunkiympäristöön liittyvissä asioissa puuttuu.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaikkien kaupunki! -hankkeen kohderyhmänä toimivat (noin 14–25 vuotiaat) nuoret ja nuoret aikuiset. Nuoret tavoitettiin yläkouluissa, nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnan kautta. Nuoret osallistuivat hankkeen aikana erilaisiiin kaupunkiympäristön muutosta käsitteleviin työpajoihin (ks. liite: Kohti kaikkien kaupunkia!). Kohderyhmänä toimivat lisäksi myös osallisuuden, kaupunkiympäristön ja kulttuuriperintöalan asiantuntijat sekä yläkoulujen opetushenkilökunta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on suunniteltu toteutettavaksi osaksi kuntien ja koulujen osallisuustyötä. Osallisuuskokeilujen tuloksina syntyneet työpajamallit (esitettynä raportissa, ks. liite: Kohti kaikkien kaupunkia!) ovat suunniteltu siten, että niitä voi ketterästi hyödyntää osana erilaisia vuorovaikutteisia teemapäiviä tai tapahtumia. Työpajat eivät vaadi suuria ylimääräisiä resursseja, vaan kaikki työpajamallit voidaan toteuttaa myös soveltaen pienemmillä työajan tai rahan panostuksilla.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kaikkien kaupunki! -hankkeen ja työpajojen tulokset voidaan tiivstää seuraavasti:

  • Nuorille on tarjottu mahdollisuus oppia ja saada tietoa kestävään kaupunkisuunnitteluun liittyvistä aiheista ja teemoista
  •  Nuorten ymmärrys ympäristön suunnitteluista sen eri tasoilla on vahvistunut
  • Työpajat ja koulutukset ovat vahvistaneet asiantuntijoiden tietoja, taitoja ja ymmärrystä lasten ja nuorten osallisuudesta
  • Työpajoissa on luotu osallisuuden kokemuksia ja vaikuttamisen paikkoja myös sellaisille nuorille, jotka eivät välttämättä muutoin osallistuisi lähiympäristön kehittämiseen
  • Hankkeessa on kehitetty ympäristönsuunnittelun vuorovaikutuksellisia osallisuusmenetelmiä
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työpajat soveltuvat erinomaisesti osaksi kuntien ja koulujen osallisuustyötä. Työpajoja kannattaa soveltaa kulloisenkin käyttäjäryhmän ja tavoitteen mukaisesti. Erityisesti työpajojen toteutusessa kannattaa huomioida, että mahdollisimman moni nuori pääsee ääneen, niihin varataan riittävästi aikaa ja työpajojan tulokset tulevat näkyvillä osallistuneille nuorille. 

Kansikuva
Kansikuva, jossa käsi rakentaa kaupunkia erilaista elementeistä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis