Asumispalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Palvelutarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella yksikköön on keskitetty kaikki satakuntalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden asumispalveluiden tarpeenarviot ja päätökset.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaistyö
Asumispalvelut
Yhdenvertaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vammaispalveluiden asiakkaiden asumisen polku kuvaa asiakkaan siirtymistä asumisen tuen palveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Konseptointi ja vakiinnuttaminen
Asumispalvelut
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjallinen kuvaus ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelusisällöstä ja toimintamalleista ulkoisen ja sisäisen toiminnan tarpeisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Elämänlaatu
Ikääntyminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kohdistuu asumispalveluyksiköissä asuvien iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvointiin ja asumisympäristöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Moniammatillisuus
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuulääkäripalvelulla vastataan ikääntyneiden palvelujen niukkoihin lääkäriresursseihin sekä asumisyksiköiden hoito- ja palveluvajeeseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Asumispalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keskitetyn mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden asiakasohjauksessa on yhteinen toimintamalli ja työohje, joiden avulla yhdenmukaistetaan palvelutarpeen arviota, palveluun pääsyyn k

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Osaaminen
Kotihoito
Asumispalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisen laadun ja yhdenmukaisuuden  edistäminen Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa ja kotiutusyksiköissä TulKoti -hankkeen tuella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Aikuissosiaalityö
Asiakassegmentointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asumispalveluvalinnan työkalu auttaa sosiaalihuollon työntekijää arvioimaan asiakkaalle sopivaa asumispalvelua tai asumisen tukea. Lisäksi työkalu antaa arvion asiakkaan asiakkuussegmentistä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asumispalvelut
Valvonta
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingin kaupungin vammaistyön ostopalveluiden laadunvalvonnassa kehitettiin vuosien 2022–2023 aikana haastattelulomakkeet sekä -käytännöt kehitysvammaisten asumispalveluiden valvontakäynneille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Asumispalvelut
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluprosessin kehittäminen Etelä-Savon hyvinvointialueella