Kaksikielisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kaksikielisyys
Yhdenvertaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena elävä kaksikielinen organisaatio toimivilla kaksikielisillä struktuureilla ja ohjausmekanismeilla, ja täten lopulta yhdenvertaiset palvelut molemmilla kansalliskielellä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Kaksikielisyys
Monialaisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen kaikki toimialat kattava yhteyshenkilöverkosto, jonka jäsenet pääasiallisten tehtäviensä ohella käyttävät työaikaansa myös kaksikielisyyden edistämiseen ja kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Perustason mielenterveyspalvelut
Kulttuuri
Kaksikielisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan saamenkielisten asiakkaiden kohtaamiseen perusteet, ohjautuminen ja lyhyt tukea antava hoitojakso lyhytterapeuttisella työotteella saamelainen kulttuuri ja kielet huomioiden.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kulttuuri
Kaksikielisyys
Vähemmistöt
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan ne palvelut joita Lapin hyvinvointialueen työikäisen asiakkaan on mahdollista saada mielenterveys-, riippuvuus-, ja päihdepalveluissa saamenkielillä ja kulttuurin mukaisesti.Malli

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Mielenterveys
Omahoito
Kaksikielisyys
Kulttuuri
Vähemmistöt
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työikäiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä malli on valmis pohja mielenterveystalon käännättämiseksi saamenkielille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Kaksikielisyys
Lastensuojelu
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin kehittämisen tavoitteena on ollut se, että pyritään löytämään toimintatavat, joiden avulla voidaan löytää sujuva monialainen yhteistyö ruotsinkielisille lastensuojelun asiakkaille ka