Koulutuspalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Perhekeskus
Digitaaliset palvelut
Koulutuspalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan perhekeskustreeni -verkkokoulutus tukee perhekeskustoimintamallin käyttöönottoa Pirkanmaalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Koulutuspalvelut
Aikuiskoulutus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aivoterveyteen liittyvää laajempaa osaamista tarvitaan soteammattilaisten lisäksi yhä enenevissä määrin opetus- ja kasvatustyössä sekä erilaisissa esihenkilötyön tehtävissä, joissa nykypäivänä koro

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Ammattikorkeakoulu
Koulutuspalvelut
Hyvinvointiteknologia
Johtaminen
Työhyvinvointi
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa esitellään kotihoidon valmennuskokonaisuuden sisältöä, jonka avulla vahvistetaan henkilöstön teknologiahyväksyntää sekä lisätään esihenkilöiden työkaluja henkilöstön motivoimiseksi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Markkinointi
Ammatillinen koulutus
Toisen asteen koulutus
Lukio
Koulutuspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Markkinointikampanja, jossa kuullaan Kalajoella opiskelun hyvistä puolista ja mahdollisuuksista opiskelijoiden kertomana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Koulutuspalvelut
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osana PirSOTE-hanketta Pirkanmaan kunnat perustivat suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän, tavoitteena kehittää alueellista koulutustoimintaa yhdessä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Koulutuspalvelut
Ikääntyminen
Mielenterveys
Syrjäytyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nestorit-toiminta tukee miesten aktiivista vertaisuutta, lisää sosiaalista hyvinvointia ja edistää hyvää ikääntymistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveys
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Koulutuspalvelut
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Omaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijuutta taiteen keinoin on koulutusmalli, jossa kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja ja menetelmiä oman tarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keino

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Koulutuspalvelut
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PirSOTE Akatemia on koulutuksen ja muutostuen tarjotin, johon on koottuna organisaatioiden hyödynnettäväksi erilaisia, olemassa olevia koulutuksia ja valmennuksia, muutostuen elementtejä ja mahdoll

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakasosallisuus
Koulutuspalvelut
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kurssitoiminta tarjoaa kursseja palveluidenkäyttäjille, kokemusasiantuntijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, alan opiskelijoille ja kaikille koulutusten teemoista kiinnostuneille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Koulutuspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Propellipäät kokosivat yhdessä Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOVME-hankkeen kanssa koolle kokemusasiantuntijoita, joiden kanssa kehittettiin palvelumuotoiluvalmennuksen konseptia