Markkinointikampanja, jossa kuullaan Kalajoella opiskelun hyvistä puolista ja mahdollisuuksista opiskelijoiden kertomana. Kampanjan tavoitteena oli kasvattaa Kalajoen kouluihin hakevien opiskelijoiden määrää sekä Kalajoen tunnettuutta opiskelupaikkana. Budjetti 17 000 €.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Koulutuksen Kalajoki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Markkinointikampanja, jossa kuullaan Kalajoella opiskelun hyvistä puolista ja mahdollisuuksista opiskelijoiden kertomana. Kampanjan tavoitteena oli kasvattaa Kalajoen kouluihin hakevien opiskelijoiden määrää sekä Kalajoen tunnettuutta opiskelupaikkana. Budjetti 17 000 €.

 

 

Toteutuspaikka
Kalajoki ja ympäröivät alueet noin 200 kilometrin säteellä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Millaisia perinteitä Kalajoen kouluissa on?
Mikä on erikoisinta Kalajoen kouluissa?
Mikä on parasta Kalajoella opiskelussa?

Tekijä

Hanna Mustonen

Luotu

02.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Koulutuksen Kalajoki -kampanja toteutettiin osana Kalajoen asukasmarkkinointia. Taustalla oli ajatus siitä, että opiskelupaikan valinta ei tapahdu tyhjiössä: siihen vaikuttavat muun perheen tilanne, opiskelupaikkakunnan palvelut ja asumismahdollisuudet, sekä tulevat harjoittelu- ja työllistymismahdollisuudet. Näissä Kalajoella on paljon tarjottavaa.

Kalajoella on laadukkaita oppilaitoksia, joista valmistuville olisi tarjolla paljon työtä kaupungin alueella toimivissa yrityksissä. Tieto oppilaitoksista ja työllistymismahdollisuuksista ei ole kuitenkaan saavuttanut välttämättä edes lähipaikkakuntien opiskelijoita tai perheitä.

Kampanjassa haluttiin tuoda esille kolme Kalajoella toimivaa oppilaitosta: Kalajoen lukio, Kalajoen kristillinen opisto sekä koulutuskeskus JEDU, joiden kautta koulutustarjonta saataisiin esiteltyä monipuolisesti.

Ratkaisua pohdittaessa ymmärrettiin, että kohderyhmän tavoittamiseksi kampanjaan tulee osallistaa heidät, jotka asiasta parhaiten tietävät, eli opiskelijat. Tästä syystä kampanjaa varten etsittiin vapaaehtoisia opiskelijoita, joilla voisi olla sanottavaa opiskelusta ja vapaa-ajan mahdollisuuksista Kalajoella. Innokkaita ja sanavalmiita nuoria löydettiin ja he pääsivät ääneen videoilla.

Kampanjaan kuvattiin kolme videota, joissa esiintyy ainakin yksi oppilas jokaisesta kolmesta koulusta. Oppilaat esitetään rinnakkain split-screen -tekniikalla, joka toimii sekä vertikaali- että horisontaalivideossa. Jokaisessa videossa on yksi kysymys, johon jokainen oppilas vastaa omalla vuorollaan muutamalla sanalla.

Kysymysten aiheita olivat:

  • Opiskelu: Oppilaat kertovat, mikä kyseisessä paikassa opiskelussa on parasta
  • Erikoisohjelmat: Oppilaat kertovat, minkälaisia erikoisohjelmia koulusta löytyy, ja miten he ne kokevat
  • Sisäpiirijutut: Oppilaat kertovat koulun kulttuurista

Vastauksista koostetuilla videoilla asioita ei selitetty perusteellisesti, vaan kiinnostusta herättävästi. Videoiden lopussa oli ohjaus lukemaan lisää: “Valitse joukkosi osoitteessa kalajoki.fi/opiskele”. Videoiden sisältö sekä toteutustapa on pyritty suunnittelemaan nuorta kohderyhmää kiinnostavalla tavalla.

Videokampanjan ja laskeutumissivun lisäksi nuorille sekä heidän vanhemmilleen annettiin mahdollisuus tutustua kouluihin Koulutuksen Kalajoki -oppilaitosten esittelytilaisuudessa 2.2.2021. Tapahtuma järjestettiin verkossa, jolloin siihen pystyi osallistumaan matalalla kynnyksellä vaikka kotisohvalta.

Kampanjaan kuului lisäksi printtimainontaa Kalajoen alueen lehdissä.

Toimintaympäristö **

Kalajoki on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kaupunki, jonka myötä myös Kalajoen koulutusmahdollisuuksien kehittäminen ja esiintuominen on ajankohtaista. Kaupungin koulutusmahdollisuudet ovat yksi tärkeä kriteeri, joka vaikuttaa perheiden muuttopäätökseen. Kalajoella on laadukkaita oppilaitoksia, joista valmistuville olisi tarjolla paljon työtä alueella toimivissa yrityksissä. Opiskelijamääriä kasvattamalla olisi mahdollista tukea kaupungin asukasmäärän kasvun lisäksi myös alueella toimivien yritysten kasvua. Yhteismarkkinoinnilla tullaan paremmin esiin myös yhä kovenevilla koulutusmarkkinoilla.

Kalajoki on harvinaisuus monen muun kunnan tilanteeseen verrattuna: se on ollut viime vuodet muuttovoittoinen. Alueella vain Kalajoen, Ylivieskan sekä Kokkolan väkiluku on kasvanut. Uudet muuttajat ja perheet eivät ehkä kuitenkaan tunne Kalajoen koulutusmahdollisuuksia riittävästi, joten myös siksi tunnettuutta haluttiin lisätä. Koulutuksen Kalajoki -kampanjalla haluttiin myös herätellä lähialueiden perheitä ja nuoria tuomalla esiin kunnan oppilaitokset, sekä laadukas asuinpaikkakunta, jolla on tarjolla töitä ja positiivista kasvua sekä energiaa myös tulevaisuudessa.

Koulujen keskinäinen kilpailu on lisääntynyt, ja samalla Kalajoella toimivissa yrityksissä on havahduttu siihen, että työpaikkoihin ei tahdo löytyä tekijöitä. Paikallista koulutusta haluttiin nostaa esiin siis senkin vuoksi, että yrityksiin saataisiin myös tulevaisuudessa osaajia. Usein alueelta pois muuttavat asukkaat ovat juuri nuoria opiskelemaan lähteviä henkilöitä. Kampanjalla haluttiin myös vahvistaa Kalajoen pitovoimaa nuorten silmissä, sekä saada uusia nuoria opiskelemaan Kalajoella ja jäämään tulevaisuudessa alueelle töihin. Kaiken kaikkiaan tavoiteltiin vetovoiman vahvistumista, sekä tutkintojen jälkeen pitovoiman vahvistumista. Tämä kaikki tähtää positiivisen väestönkasvun jatkumiseen.

Koulutuksen Kalajoki -kampanja oli ensimmäinen Kalajoen toimijoiden ja kaupungin imagomarkkinoinnin yhteisesti toteuttama markkinointikampanja.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kampanjan pääasiallinen kohderyhmä oli 13-15-vuotiaat potentiaaliset opiskelijat. Toisena kohderyhmänä toimivat opot ja vanhemmat, jotka voivat vaikuttaa nuorten opiskeluvalintoihin. Alueellisesti kampanja kohdennettiin Kalajoelle sekä Kalajoen ympäristöön 200 km säteellä. Lähikunnat koettiin potentiaalisimpina kohteina, joihin tietoisuutta Kalajoen opiskelumahdollisuuksista voisi kasvattaa ja joista muuttaminen alueelle on todennäköisintä.

Kampanjan sisällöllisessä suunnittelussa hyödynnettiin myös Kalajoen opiskelijoille toteutettua kyselyä. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että tärkeimmät valintaan vaikuttaneet kriteerit olivat sijainti lähellä kotia sekä parempi koulutustarjonta kuin lähialueella. Muun muassa Kalajoen lukion tarjoamat aamuharjoitusmahdollisuudet koettiin tärkeiksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kampanjassa ääni annettiin opiskelijoille, joten oli luotettava siihen, että opetuksen tasolle löytyy puolestapuhujia. Opiskelijat esiintyivät kampanjassa omilla kasvoillaan ja nimillään, kertoen aidosti omia mielipiteitään. Tämän myötä kouluille tulee vastuu tason pitämisestä korkealla ja toiminnan kehittämisestä eteenpäin jatkossakin, jotta kampanjassa luvatut asiat toteutuvat tulevillekin opiskelijoille.

Kun lupaus pitää, kampanja rakentaa vahvaa perustaa Kalajoen tunnettuudelle opiskelijakaupunkina, ja kaupunkina, jossa opiskelijat työllistyvät heti koulusta päästyään.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kampanja sai aikavälillä 1.2.-7.4.2021 yli miljoona näyttökertaa ja noin 83 000 katselukertaa. Videoiden katseluprosentti oli 7 %.

Oppilaitosten esittelytilaisuutta seurattiin laajasti ympäri Suomen, katsojia oli mm. Sodankylästä ja Helsingistä. Keskimääräinen katseluaika oli noin 17 minuuttia. Tapahtuman tallennetta katsottiin 382 kertaa.

Kalajoen lukion hakijamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 15%. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 9%.Myös koulutuskeskus JEDU:n hakijamäärä kasvoi yli 25%. Ensisijaisten hakjjoiden määrä kasvoi yli 23%. Kalajoen kristillisen opiston osalta hakijamäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Hakijoita oli yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

Oppilaitokset saivat hyvin opiskelijoita ja monet myös muuttivat Kalajoelle opiskelemaan kunnan ulkopuolelta. Näiden tulosten perusteella kampanja saavutti sille asetetut tavoitteet ja sitä päätettiin jatkaa ja laajentaa vuonna 2022.

Nuorten äänen kuuluminen kampanjassa herätti nuorissa itsessään positiivisia tunteita ja se oli varmasti yksi vetovoimatekijä onnistuneen kampanjan takana.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Osallistakaa rohkeasti nuoret mukaan viestintään. Yhdessä tekemisen myötä nuorille välitetään viesti, että heidän mielipiteitään arvostetaan ja lopputulokseen saadaan aitoja, nuorten itsensä kertomia asioita. Tällä voi olla merkitystä siihen, millaisena kaupunki nähdään nuorten keskuudessa ja halutaanko kaupunkiin jäädä myös opiskeluiden jälkeen.

Kansikuva
Koulutuksen Kalajoki -kampanjan sisältö sekä toteutustapa on pyritty suunnittelemaan nuorta kohderyhmää kiinnostavalla tavalla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä