Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op alkaa 11.10.2023 verkkototeutuksena LAB-ammattikorkeakoulussa

Aivoterveyteen liittyvää laajempaa osaamista tarvitaan soteammattilaisten lisäksi yhä enenevissä määrin opetus- ja kasvatustyössä sekä erilaisissa esihenkilötyön tehtävissä, joissa nykypäivänä korostuu toiminta- ja työkykyä tukeva johtaminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op alkaa 11.10.2023 verkkototeutuksena LAB-ammattikorkeakoulussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aivoterveyteen liittyvää laajempaa osaamista tarvitaan soteammattilaisten lisäksi yhä enenevissä määrin opetus- ja kasvatustyössä sekä erilaisissa esihenkilötyön tehtävissä, joissa nykypäivänä korostuu toiminta- ja työkykyä tukeva johtaminen.

Toteutuspaikka
LAB-ammattikorkeakoulu, verkkototeutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Liitteet ja linkit

Tekijä

Pia Ruukki

Luotu

30.08.2022

Viimeksi muokattu

31.03.2023
Kansikuva
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä