Palvelumuotoilu

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisaatiotason toimintamalli systemaattiseen asiakaspalautteiden keräämiseen ja käsittelyyn sekä palautteiden hyödyntämiseen​.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Menetelmä
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakastyön ja sen yhteiskehittämisen tueksi kehitetyt kortit ovat käytännölliset erityisesti silloin, kun toimintaa uudistetaan tai halutaan parantaa osallistujalähtöisyyttä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasraadin tarkoituksena on varmistaa asiakkaan äänen kuuluminen palveluissa ja madaltaa kynnystä osallistua palvelujen kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Palvelumuotoilu
Kokeilu
Mielenterveys
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Prosessin avulla päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneet henkilöt ja heidän läheiset sekä SOTE-ammattilaiset kehittävät yhdessä mielen hyvinvointia vahvistavia uusia palveluja, käytäntöjä ja to

Themes
Palvelumuotoilu
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Yhteiskehittämisessä erilaiset ihmiset, ryhmät ja organisaatiot tekevät työtä yhdessä luodakseen uusia ideoita tai parempia palveluita.

Themes
Osallisuus
Palvelumuotoilu
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen alkaa olla julkisella sektorilla arkipäivää.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisessa ympäristössä tapahtuvassa asiakkaan kohtaamisessa voidaan hyödyntää erilaisia vuorovaikutustapoja ja -keinoja, jotka madaltavat osallistumiskynnystä sekä tukevat osallistujien omaeht

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Yritykset
Toimintamalli
Themes
Innovaatiot
Kokeilu
Osallisuus
Palvelumuotoilu
Blogikirjoitus
Ingress

Kehittämistoiminnassa on viime vuosina peräänkuulutettu ketteriä kokeiluja ja kokeilukulttuuria.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Palvelumuotoilu
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelusafarissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tutustumiskäynnillä jokin palvelu oman viiteryhmän näkökulmasta sekä tutustutaan ja vaikutetaan palveluun.