Palvelumuotoilu

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Palvelumuotoilu
Terveyspalvelut
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seksitautien palvelupolun muodostaminen ja kehittäminen asiakkaan oikean palvelun löytämisen helpottamiseksi sekä palvelun sujuvoittamiseksi Turussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Palvelumuotoilu
Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turva-auttaja mallin kehittäminen liittyy osana Sote-tiken kehittämistä alueella. Tavoitteena on vastata keskitetysti ennakoimattomin tilanteisiin kotihoidossa. Mallia pilotoidaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelumuotoilu
Kotihoito
Asiakassegmentointi
Yhteistyö
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avataan suoraan kotihoitoon kotiutuvien asiakkaiden kotiutusprosessit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteisöllisyys
Ikääntyminen
Palvelumuotoilu
Asumispalvelut
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät -hankkeessa tuotettiin kaksi vaihtoehtoista ikäystävällisen kylän konseptia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisaatiotason toimintamalli systemaattiseen asiakaspalautteiden keräämiseen ja käsittelyyn sekä palautteiden hyödyntämiseen​. Malli kytkeytyy kehittämisen ja johtamisen prosesseihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Menetelmä
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakastyön ja sen yhteiskehittämisen tueksi kehitetyt kortit ovat käytännölliset erityisesti silloin, kun toimintaa uudistetaan tai halutaan parantaa osallistujalähtöisyyttä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasraadin tarkoituksena on varmistaa asiakkaan äänen kuuluminen palveluissa ja madaltaa kynnystä osallistua palvelujen kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Palvelumuotoilu
Kokeilu
Mielenterveys
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Prosessin avulla päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneet henkilöt ja heidän läheiset sekä SOTE-ammattilaiset kehittävät yhdessä mielen hyvinvointia vahvistavia uusia palveluja, käytäntöjä ja to

Themes
Palvelumuotoilu
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Yhteiskehittämisessä erilaiset ihmiset, ryhmät ja organisaatiot tekevät työtä yhdessä luodakseen uusia ideoita tai parempia palveluita.

Themes
Osallisuus
Palvelumuotoilu
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen alkaa olla julkisella sektorilla arkipäivää.